highlight chords
Capo = 2d fret
-- [G]--- [G/b]-- [C] [Dsus4] [D] [Em] [Am] [Bm] [Eb]-- -- -- -- -- -- * *Eb = slide C chord to 6th fret
[G]It's in [G/b]the [C] [Dsus4] [D]silenc es The words you ne ver say
I [Em]see it [Am]in your [Dsus4]eyes [D]Always starts the same way
It seems [Bm]like everyone [Em]we know is breaking up
[Eb]Does [Dsus4]anybody [D]ever stay in love anymore
CHORUS
I [G]promise [G/b] [C] [G/b]you From the bottom of my heart
I will [C]love [D]you [G]'til death [Dsus4]d [D]o us part
[G]I [G/b]promise [C] [G/b]you As a lover and a friend
I will [Eb]love you like [Dsus4]I'll never love again
With [Dsus4]ever [D] [G]ything I am
I see you look at me
When you think I'm not aware
You're searching for clues
Of just how deep my feelings are
How do you prove the sky is blue
The ocean's wide
All I know is what I feel
When I look into your eyes
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Promise You

N/A
Capo = 2d fret
-- [G]--- [G/b]-- [C] [Dsus4] [D] [Em] [Am] [Bm] [Eb]-- -- -- -- -- -- * *Eb = slide C chord to 6th fret
[G]It's in [G/b]the [C] [Dsus4] [D]silenc es The words you ne ver say
I [Em]see it [Am]in your [Dsus4]eyes [D]Always starts the same way
It seems [Bm]like everyone [Em]we know is breaking up
[Eb]Does [Dsus4]anybody [D]ever stay in love anymore
CHORUS
I [G]promise [G/b] [C] [G/b]you From the bottom of my heart
I will [C]love [D]you [G]'til death [Dsus4]d [D]o us part
[G]I [G/b]promise [C] [G/b]you As a lover and a friend
I will [Eb]love you like [Dsus4]I'll never love again
With [Dsus4]ever [D] [G]ything I am
I see you look at me
When you think I'm not aware
You're searching for clues
Of just how deep my feelings are
How do you prove the sky is blue
The ocean's wide
All I know is what I feel
When I look into your eyes

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com