highlight chords
				                          [E]      [E11]     [E]      [E11] 
I wanna b e your l over ba by, 
 [E]       [E11]     [E11] 
I wanna b e your m an, 
 [E]       [E11]     [E]     [E11]  
I wanna b e your l over b aby, 
  [E]      [E11]      [E7] 
I wanna b e your ma n. 
 

        
Chorus: 
 

           [F#7]    [B7]
I wanna be your ma n 
            [E]    [C#7] 
I wanna be y our m an 
             [E#7]   [B7] 
I wanna be yo ur man . 
           [E]      [E11] 
I wanna be your ma -an 
				                    
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I wanna be your man - The Beatles

				                          [E]      [E11]     [E]      [E11] 
I wanna b e your l over ba by, 
 [E]       [E11]     [E11] 
I wanna b e your m an, 
 [E]       [E11]     [E]     [E11]  
I wanna b e your l over b aby, 
  [E]      [E11]      [E7] 
I wanna b e your ma n. 
 

        
Chorus: 
 

           [F#7]    [B7]
I wanna be your ma n 
            [E]    [C#7] 
I wanna be y our m an 
             [E#7]   [B7] 
I wanna be yo ur man . 
           [E]      [E11] 
I wanna be your ma -an 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com