highlight chords
				             [E]   [E11]   [E]   [E11] 
I wanna b e your l over ba by, 
 [E]    [E11]   [E11] 
I wanna b e your m an, 
 [E]    [E11]   [E]   [E11] 
I wanna b e your l over b aby, 
 [E]   [E11]   [E7] 
I wanna b e your ma n. 
 

    
Chorus: 
 

      [F#7]  [B7]
I wanna be your ma n 
      [E]  [C#7] 
I wanna be y our m an 
       [E#7]  [B7] 
I wanna be yo ur man . 
      [E]   [E11] 
I wanna be your ma -an 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I wanna be your man - The Beatles

				             [E]   [E11]   [E]   [E11] 
I wanna b e your l over ba by, 
 [E]    [E11]   [E11] 
I wanna b e your m an, 
 [E]    [E11]   [E]   [E11] 
I wanna b e your l over b aby, 
 [E]   [E11]   [E7] 
I wanna b e your ma n. 
 

    
Chorus: 
 

      [F#7]  [B7]
I wanna be your ma n 
      [E]  [C#7] 
I wanna be y our m an 
       [E#7]  [B7] 
I wanna be yo ur man . 
      [E]   [E11] 
I wanna be your ma -an 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com