highlight chords
				                [F#m] [D] [A] [F#m] [D] [A] 
Intro: - - - - - 
 

    
Vers: 
 

    [F#m] [D]  [A] 
You are , my fire , 
   [F#m] [D]   [A] 
The one, desire , 
    [F#m]  [D] [A]  
Believe , when I say, 
 [F#m]    [E]  [A] 
I want it that way 
 

                
But we, are two worlds apart, 
               
Can"t reach to, your heart, 
        
When you say, 
             
That I want it that way 
 

     
Chorus: 
 

     [D]             [E]  [F#m]  
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heart ache) 
     [D]             [E]  [F#m] 
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mist ake) 
     [D]         [E]    [A]  
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [F#m]    [E]  [A]  
I want it that way 
 

    
Vers: 
 

         
Am I, your fire, 
          
Your one, desire, 
              
Yes I know, it"s too late, 
            
But I want it that way 
 

     
Chorus: 
 

                       
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heartache) 
                      
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mistake) 
                     
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [F#m]    [C#]    
I want it that way 
 

     
Bridge: 
 

 [F#m]           [A]       
Now I can see that we"re fallin" apart, 
     [D]          [E]     
From the way that it used to be, (Yeah) 
  [F#m]         
No matter the distance, 
  [A]         
I want you to know, 
   [D]          [E]   
That deep down inside of me... 
 

          
Vers (No Chords): 
 

          
You are, my fire, 
         
The one, desire, 
                    
You are, You are, You are, You are... 
 

     
Chorus: 
 

               
(Don"t wanna hear you say!) 
 

 [E]          [F#]  [G#m]  
Ain"t nothin" but a heart ache, 
 [E]          [F#] [G#m] 
Ain"t nothin" but a mist ake, 
 [E]       [F#]    [B]  
I never wanna hear you say, 
 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
 

     [E]             [F#]  [G#m]  
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heart ache) 
     [E]             [F#] [G#m] 
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mist ake) 
     [E]         [F#]    [B]  
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
 

     [E]            [F#]  [G#m]  
Tell me why, Ain"t nothin" but a heart ache, 
 [E]          [F#] [G#m] 
Ain"t nothin" but a mist ake, 
     [E]         [F#]    [B]  
Tell me why, I never wanna hear you say, 
 

                
(Don"t wanna hear you say it) 
 

 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
          
I want it that way 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Want It That Way - Backstreet Boys

				                [F#m] [D] [A] [F#m] [D] [A] 
Intro: - - - - - 
 

    
Vers: 
 

    [F#m] [D]  [A] 
You are , my fire , 
   [F#m] [D]   [A] 
The one, desire , 
    [F#m]  [D] [A]  
Believe , when I say, 
 [F#m]    [E]  [A] 
I want it that way 
 

                
But we, are two worlds apart, 
               
Can"t reach to, your heart, 
        
When you say, 
             
That I want it that way 
 

     
Chorus: 
 

     [D]             [E]  [F#m]  
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heart ache) 
     [D]             [E]  [F#m] 
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mist ake) 
     [D]         [E]    [A]  
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [F#m]    [E]  [A]  
I want it that way 
 

    
Vers: 
 

         
Am I, your fire, 
          
Your one, desire, 
              
Yes I know, it"s too late, 
            
But I want it that way 
 

     
Chorus: 
 

                       
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heartache) 
                      
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mistake) 
                     
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [F#m]    [C#]    
I want it that way 
 

     
Bridge: 
 

 [F#m]           [A]       
Now I can see that we"re fallin" apart, 
     [D]          [E]     
From the way that it used to be, (Yeah) 
  [F#m]         
No matter the distance, 
  [A]         
I want you to know, 
   [D]          [E]   
That deep down inside of me... 
 

          
Vers (No Chords): 
 

          
You are, my fire, 
         
The one, desire, 
                    
You are, You are, You are, You are... 
 

     
Chorus: 
 

               
(Don"t wanna hear you say!) 
 

 [E]          [F#]  [G#m]  
Ain"t nothin" but a heart ache, 
 [E]          [F#] [G#m] 
Ain"t nothin" but a mist ake, 
 [E]       [F#]    [B]  
I never wanna hear you say, 
 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
 

     [E]             [F#]  [G#m]  
Tell me why, (Ain"t nothin" but a heart ache) 
     [E]             [F#] [G#m] 
Tell me why, (Ain"t nothin" but a mist ake) 
     [E]         [F#]    [B]  
Tell me why, I never wanna hear you say 
 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
 

     [E]            [F#]  [G#m]  
Tell me why, Ain"t nothin" but a heart ache, 
 [E]          [F#] [G#m] 
Ain"t nothin" but a mist ake, 
     [E]         [F#]    [B]  
Tell me why, I never wanna hear you say, 
 

                
(Don"t wanna hear you say it) 
 

 [G#m]    [F#]  [B]  
I want it that way 
          
I want it that way 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com