highlight chords
[A]Y ou seem to [C#m]fin d the [A]dark, when [C#m]everything is bright
[A]Y ou look for [C#m]all that's [G]wrong, instead of [F#m]all that's right
[A]D oes it feel [C#m]g ood to [A]you? To rain [C#m]on m y parade
[A]Y ou never [C#m]sa y a [G]word, u nless it's [F#m]to com plain...
[G]It 's driving me [D]in sane
[A]I f I Were [E]Yo u, holding the [G]wo rld right in [D]my h ands.
[A]T he first [E]thing I'd do, is thank [G]the stars for all [D]that I am...
If I Were [A]You
and so on...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If I Were You

Hoobastank
[A]Y ou seem to [C#m]fin d the [A]dark, when [C#m]everything is bright
[A]Y ou look for [C#m]all that's [G]wrong, instead of [F#m]all that's right
[A]D oes it feel [C#m]g ood to [A]you? To rain [C#m]on m y parade
[A]Y ou never [C#m]sa y a [G]word, u nless it's [F#m]to com plain...
[G]It 's driving me [D]in sane
[A]I f I Were [E]Yo u, holding the [G]wo rld right in [D]my h ands.
[A]T he first [E]thing I'd do, is thank [G]the stars for all [D]that I am...
If I Were [A]You
and so on...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com