highlight chords
				             [A] [E]  [D]   [E] 
F or all t his ti me 
      [A]   [E]    [D]   [E]    
I been lov in" yo u girl, oh yes I have 
 [A]           
A nd ever since the day 
 [E]     [D]   [E]   
You left m e here alone 
    [A]    [E]      [D]      [E]  
I"ve be en tryin g to find, o h the reason why 
 

 [A]        [E]            
S o if I did someth ing wrong please tell me 
 [D]     [E]    
I wanna un derstand 
 [Bm]       [E]      [D]    [E] 
" Cos I don"t want this love t o ever e nd 
 

 

     [A]     [E]   [D]       
And I sw ear, If you come b ack in my life 
  [E]         [A]   [E]    [D]  [E] 
I" ll be there "til th e end o f time, o h yea h 
 

     [A]      [E]    [D]       
And I sw ear, I"ll ke ep you ri ght by my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]  [E] 
"Cos b aby you"r e the one I wa nt 
 

 [A]  [E]  [D]  [E]  
I wa tche d yo u go 
      [A]   [E]   [D]   [E]      
Takin" my heart with y ou, oh yes you did 
     [A]    [E]    [D]      [E]   
Every ti me I try to reach you on the phone 
      [A]  [E]    
Baby you"re neve r there 
      [D]  [E]    
Girl you"r e nev er home 
 

  [A]      [E]              
So if I did som ething wrong please tell me 
 [D]     [E]    
I wanna un derstand 
  [Bm]     [E]      [D]    [E]  
"Co s I don"t wa nt this love to ever end 
 [E]       
No, no, no, no 
 

     [A]      [E]    [D]     
And I swe ar, if you co me back i n my life 
 [E]         [A]   [E]    [D]    [E] 
I"ll be there "til the en d of tim e, oh yea h 
 

     [A]       [E]     [D]     
And I sw ear, I"ll keep you right b y my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]   [E] 
"Cos b aby you"r e the one I want 
 

        
Oh yes you are 
 

 [E]           [D]       
Maybe I didn"t know ho w to show it 
 [E]                
Maybe I didn"t know what to say 
 [D]              
This time I won"t disguise 
 [E]              
Then we can build our lives 
 [D]       [E]   
And we can be a s one 
 

       [A]     [E]    [A]  
I swear, if y ou come ba ck in my life 
 [E]         [A]   [E]    [D]    [E] 
I"ll be there "til the end of time , oh yea h 
 

      [A]      [E]     [A]      
And I swea r, I"ll keep you right by my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]   [E] 
"Cos b aby you" re the one I wan t 
 

              
Oh yes you are, by my side 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If you come back

				             [A] [E]  [D]   [E] 
F or all t his ti me 
      [A]   [E]    [D]   [E]    
I been lov in" yo u girl, oh yes I have 
 [A]           
A nd ever since the day 
 [E]     [D]   [E]   
You left m e here alone 
    [A]    [E]      [D]      [E]  
I"ve be en tryin g to find, o h the reason why 
 

 [A]        [E]            
S o if I did someth ing wrong please tell me 
 [D]     [E]    
I wanna un derstand 
 [Bm]       [E]      [D]    [E] 
" Cos I don"t want this love t o ever e nd 
 

 

     [A]     [E]   [D]       
And I sw ear, If you come b ack in my life 
  [E]         [A]   [E]    [D]  [E] 
I" ll be there "til th e end o f time, o h yea h 
 

     [A]      [E]    [D]       
And I sw ear, I"ll ke ep you ri ght by my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]  [E] 
"Cos b aby you"r e the one I wa nt 
 

 [A]  [E]  [D]  [E]  
I wa tche d yo u go 
      [A]   [E]   [D]   [E]      
Takin" my heart with y ou, oh yes you did 
     [A]    [E]    [D]      [E]   
Every ti me I try to reach you on the phone 
      [A]  [E]    
Baby you"re neve r there 
      [D]  [E]    
Girl you"r e nev er home 
 

  [A]      [E]              
So if I did som ething wrong please tell me 
 [D]     [E]    
I wanna un derstand 
  [Bm]     [E]      [D]    [E]  
"Co s I don"t wa nt this love to ever end 
 [E]       
No, no, no, no 
 

     [A]      [E]    [D]     
And I swe ar, if you co me back i n my life 
 [E]         [A]   [E]    [D]    [E] 
I"ll be there "til the en d of tim e, oh yea h 
 

     [A]       [E]     [D]     
And I sw ear, I"ll keep you right b y my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]   [E] 
"Cos b aby you"r e the one I want 
 

        
Oh yes you are 
 

 [E]           [D]       
Maybe I didn"t know ho w to show it 
 [E]                
Maybe I didn"t know what to say 
 [D]              
This time I won"t disguise 
 [E]              
Then we can build our lives 
 [D]       [E]   
And we can be a s one 
 

       [A]     [E]    [A]  
I swear, if y ou come ba ck in my life 
 [E]         [A]   [E]    [D]    [E] 
I"ll be there "til the end of time , oh yea h 
 

      [A]      [E]     [A]      
And I swea r, I"ll keep you right by my side 
    [E]    [Bm]  [E]  [D]   [E] 
"Cos b aby you" re the one I wan t 
 

              
Oh yes you are, by my side 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com