highlight chords
				              [Am]     [C]    [G]     [Fmaj7]  [E7]  
You know if you break my heart I"ll go, but I"ll 
     [A]   [Bsus4]  [A] 
be back A gain  
  [Am]     [C]   [G]    [Fmaj7]  [E7]   
Cos I told you once be fore good bye, but I came 
    [A]   [Bsus4]     [A] 
back ag ain  
      [F#m]         [Bm]              
I love you so, I"m the one who w ants you, yes I"m the one who 
 [E7]     
. wants you. 
 

 [Bm] [E7] [Bm] [E7]
. Oh ho, Oh ho 
 

                                  
Oh you could find better things to do than to break my heart again 
                              
This time I will try to show that I"m not trying to pretend 
 

            

 [Bm]            [C#m]        [F#m]        
. I thought that you would realise that if I ran away from you 
   [B7]            [Bm]       [E7]  
That you would want me too but I got a big surp rise 
 

 [Bm] [E7] [Bm] [E7] 
. Oh ho, Oh ho 
 

 

                                  
Oh you could find better things to do than to break my heart again 
                              
This time I will try to show that I"m not trying to pretend 
 

            

    [F#m]        [Bm]              [E7]    
I wanna go, but I hate to leave you you know I hate to leave you 
   

[Bm] [E7] [Bm] [E7] 
Oh ho, oh ho 
 

                               
Oh you, if you break my heart I"ll go but I"ll be back again. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"ll be back - The Beatles

				              [Am]     [C]    [G]     [Fmaj7]  [E7]  
You know if you break my heart I"ll go, but I"ll 
     [A]   [Bsus4]  [A] 
be back A gain  
  [Am]     [C]   [G]    [Fmaj7]  [E7]   
Cos I told you once be fore good bye, but I came 
    [A]   [Bsus4]     [A] 
back ag ain  
      [F#m]         [Bm]              
I love you so, I"m the one who w ants you, yes I"m the one who 
 [E7]     
. wants you. 
 

 [Bm] [E7] [Bm] [E7]
. Oh ho, Oh ho 
 

                                  
Oh you could find better things to do than to break my heart again 
                              
This time I will try to show that I"m not trying to pretend 
 

            

 [Bm]            [C#m]        [F#m]        
. I thought that you would realise that if I ran away from you 
   [B7]            [Bm]       [E7]  
That you would want me too but I got a big surp rise 
 

 [Bm] [E7] [Bm] [E7] 
. Oh ho, Oh ho 
 

 

                                  
Oh you could find better things to do than to break my heart again 
                              
This time I will try to show that I"m not trying to pretend 
 

            

    [F#m]        [Bm]              [E7]    
I wanna go, but I hate to leave you you know I hate to leave you 
   

[Bm] [E7] [Bm] [E7] 
Oh ho, oh ho 
 

                               
Oh you, if you break my heart I"ll go but I"ll be back again. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com