highlight chords
				                       [G]   [C9]  [G]  [C9] [G] [C9] [G] [C9] 
I"ve got every re ason o n ear th to be mad ,-- -- . 
      [G]   [C9]   [G]   [C9]   [D] 
Cos I just lo st the o nly gi rl I ha d 
         [C7]                      
If I could se e you now, I"d try to make you say it somehow 
        [G]     [D]    [G] 
But I can"t , so I"ll c ry instea d. 
 

                              
I got a chip on my shoulder that"s bigger than my feet 
                    
I can"t talk to people that I meet 
                             
If I could get my way, I"d get myself locked up today 
                    
But I can"t, so I"ll cry instead. 
 

            [Bm]           
Don"t wanna cry wh en there"s people there 
         [A]           
I get shy whe n they start to stare, 
       [D]        [E7]      [A7]        [D7]   
I"m gonn a hide myself aw ay, but I"ll c ome back again so me day 
 

                         
And when I do you better hide all the girls 
                           
I"m gonna break their hearts all round the world 
                   
Yes I"m gonna break "em in two, 
                       
and show you what your lovin myn can do 
                 
Until then I"ll cry instead. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"ll cry instead - The Beatles

				                       [G]   [C9]  [G]  [C9] [G] [C9] [G] [C9] 
I"ve got every re ason o n ear th to be mad ,-- -- . 
      [G]   [C9]   [G]   [C9]   [D] 
Cos I just lo st the o nly gi rl I ha d 
         [C7]                      
If I could se e you now, I"d try to make you say it somehow 
        [G]     [D]    [G] 
But I can"t , so I"ll c ry instea d. 
 

                              
I got a chip on my shoulder that"s bigger than my feet 
                    
I can"t talk to people that I meet 
                             
If I could get my way, I"d get myself locked up today 
                    
But I can"t, so I"ll cry instead. 
 

            [Bm]           
Don"t wanna cry wh en there"s people there 
         [A]           
I get shy whe n they start to stare, 
       [D]        [E7]      [A7]        [D7]   
I"m gonn a hide myself aw ay, but I"ll c ome back again so me day 
 

                         
And when I do you better hide all the girls 
                           
I"m gonna break their hearts all round the world 
                   
Yes I"m gonna break "em in two, 
                       
and show you what your lovin myn can do 
                 
Until then I"ll cry instead. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com