highlight chords
				             

                    
One day, you"ll look, to see I"ve gone, 
                        
For tomorrow may rain, so I"ll follow the sun. 
                   
Some day, you"ll know, I was the one. 
                        
But tomorrow may rain, so I"ll follow the sun. 
 

    
CHORUS: 
 

        [F]      
And now the tim e has come, 
    [Fm]      [C]   
And so my love I mus t go. 
        [F]      
And though I lo se a friend, 
 [Fm]     [C]      [Dm]       
I n the end y ou will know ...oh, oh, oh. 
   
#2. 
 

 [G]    [F]      [C]      [D7] 
O ne day yo u"ll find, th at I have go ne. 
    [C]  [Am]  [D7]    [G7]       [C]  
For tomo rrow may r ain, so I "ll follow the sun. 
     [C]   [Am]  [D7]    [G7]     [C]  
Yes, tomo rrow m ay rai n, so I"l l follow the sun. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"ll follow the sun - The Beatles

				             

                    
One day, you"ll look, to see I"ve gone, 
                        
For tomorrow may rain, so I"ll follow the sun. 
                   
Some day, you"ll know, I was the one. 
                        
But tomorrow may rain, so I"ll follow the sun. 
 

    
CHORUS: 
 

        [F]      
And now the tim e has come, 
    [Fm]      [C]   
And so my love I mus t go. 
        [F]      
And though I lo se a friend, 
 [Fm]     [C]      [Dm]       
I n the end y ou will know ...oh, oh, oh. 
   
#2. 
 

 [G]    [F]      [C]      [D7] 
O ne day yo u"ll find, th at I have go ne. 
    [C]  [Am]  [D7]    [G7]       [C]  
For tomo rrow may r ain, so I "ll follow the sun. 
     [C]   [Am]  [D7]    [G7]     [C]  
Yes, tomo rrow m ay rai n, so I"l l follow the sun. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com