highlight chords
				             

                      
I"m looking through you, where did you go? 
 [G]    [C]    [Am]  [Em]     [D]  
I thought I knew yo u, wh at did I kn ow? 
 [Em]    [D]    [Am]     [G]    [C]    [D]  
Y ou don"t look diff erent,  bu t you ha ve chang ed. 
 [G]    [C]   [Am]  [C7]  [G]  [C]   [G]  [C] 
I "m looki ng thro ugh yo u, you "re n ot the sam e. 
 

    
Bridge: 


 [C]                [G]      
W hy, tell me why did you not trea t me right? 
 [C]         [Dsus4]       [D]     
L ove has a nasty hab it of disappearing overnight. 
 

 

       
Back to verse 
 

 

                  
Ending is just G C G C over & over 
 

                  
Your lips are moving, I cannot hear 
                          
Your voice is soothing, but the words aren"t clear 
                        
You don"t sound differnt, I"ve learned the game 
                       
I"m looking through you, you"re not the same 
 

    
CHORUS: 
 

 [C]               [G]                 
W hy, tell me why, did you not t reat me right? 
 [C]         [Dsus4]        [D]      
Lo ve has a nasty hab it of disappearing ov ernight 
 

                    
You"re thinking of me, the same old way 
                 
You were above me, but not today 
                     
The only difference is you"re down there 
                    
I"m looking through you, any other way 
 

          
FIRST VERSE, CHORUS 
 

 [G]  [C]  [G]     [C]       [G]  [C]   [G]   [C]    [G]  [C] 
Ye ah!, Wel l, baby yo u"ve changed, ah, I "m loo king t hrough yo u--- . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"m looking through you - The Beatles

				             

                      
I"m looking through you, where did you go? 
 [G]    [C]    [Am]  [Em]     [D]  
I thought I knew yo u, wh at did I kn ow? 
 [Em]    [D]    [Am]     [G]    [C]    [D]  
Y ou don"t look diff erent,  bu t you ha ve chang ed. 
 [G]    [C]   [Am]  [C7]  [G]  [C]   [G]  [C] 
I "m looki ng thro ugh yo u, you "re n ot the sam e. 
 

    
Bridge: 


 [C]                [G]      
W hy, tell me why did you not trea t me right? 
 [C]         [Dsus4]       [D]     
L ove has a nasty hab it of disappearing overnight. 
 

 

       
Back to verse 
 

 

                  
Ending is just G C G C over & over 
 

                  
Your lips are moving, I cannot hear 
                          
Your voice is soothing, but the words aren"t clear 
                        
You don"t sound differnt, I"ve learned the game 
                       
I"m looking through you, you"re not the same 
 

    
CHORUS: 
 

 [C]               [G]                 
W hy, tell me why, did you not t reat me right? 
 [C]         [Dsus4]        [D]      
Lo ve has a nasty hab it of disappearing ov ernight 
 

                    
You"re thinking of me, the same old way 
                 
You were above me, but not today 
                     
The only difference is you"re down there 
                    
I"m looking through you, any other way 
 

          
FIRST VERSE, CHORUS 
 

 [G]  [C]  [G]     [C]       [G]  [C]   [G]   [C]    [G]  [C] 
Ye ah!, Wel l, baby yo u"ve changed, ah, I "m loo king t hrough yo u--- . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com