highlight chords
				             

         
----------------| 
         
----------------| 
         
----------------| 
         
-2-1------------| 
         
-----4-2--------| 
         
---------2s3-0--| 


    
chorus 
 

         [C#m]              
it wont be long y eah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah) 
         [E]              
it wont be long ye ah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah) 
          [C#m]      [A]   A[B9] [E] 
it wont be long yea h(yeah)till i belong to yo u 
 

   
verse 
 

   [E]       [C]            [E] 
(1)ev erynight when everybody has      f un 
                        
(2)everynight the tears come down from my eyes 
                        
(3)everyday    well be happy i     know 
 

   [E]           [C]       [E] 
her e i am    sitting al l own my   o wn 
                        
everyday    ive down nothing but  cry 
                        
now i know that you wont leave me know more 
 

 

    
bridge 
 

       [E]        Ebug    [D6]  
since you left me im so alone now youre co ming 
      [C#7]         [A]         [B7] 
youre comin g on home ill be goo d like i Know i sho uld 
       F#7m       [B7]  
youre coming home youre coming home 
 

   
coda 
 

 [A]      [G6] [F#] [F#] [F] 
i belong to yo u--- --- --- --- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It won"t be long - The Beatles

				             

         
----------------| 
         
----------------| 
         
----------------| 
         
-2-1------------| 
         
-----4-2--------| 
         
---------2s3-0--| 


    
chorus 
 

         [C#m]              
it wont be long y eah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah) 
         [E]              
it wont be long ye ah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah) 
          [C#m]      [A]   A[B9] [E] 
it wont be long yea h(yeah)till i belong to yo u 
 

   
verse 
 

   [E]       [C]            [E] 
(1)ev erynight when everybody has      f un 
                        
(2)everynight the tears come down from my eyes 
                        
(3)everyday    well be happy i     know 
 

   [E]           [C]       [E] 
her e i am    sitting al l own my   o wn 
                        
everyday    ive down nothing but  cry 
                        
now i know that you wont leave me know more 
 

 

    
bridge 
 

       [E]        Ebug    [D6]  
since you left me im so alone now youre co ming 
      [C#7]         [A]         [B7] 
youre comin g on home ill be goo d like i Know i sho uld 
       F#7m       [B7]  
youre coming home youre coming home 
 

   
coda 
 

 [A]      [G6] [F#] [F#] [F] 
i belong to yo u--- --- --- --- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com