highlight chords
				              [Am]      [Em]     [G]     
This ain"t a song for the brok en hearted 
  [Am]       [Em]   [G]   
A si lent prayer for faith de parted 
   [Am]       [Em]          
I ain "t gonna be just a face in the crowd 
     [C]       [G]   [Am]          
You"re go nna hear my voi ce when I shout it out loud 
    [Am]   [F]     [C]   
It"s my life, i t"s now or never 
      [G]    [Am]   
I ain"t gon na live f orever 
      [F]     [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]     [C]      
It"s my life; my heart is like an open highway 
        [G]  [Am]      
Like franky sai d I d id it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wa nna live w hen I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
  [Am]     [Em]    [G]        
This is for one s who sto od their ground 
   [Am]  [Em]    [G]         
Like Tommy and Gina, never backed down 
 [Am]       [C]            
To morrow"s gettin g harder make no mistake 
 [Em]        [G]     [Am]          
Lu ck ain"t even luc ky got to make your own breaks 
    [Am]  [F]     [C]   
It"s my life, it"s now or never 
      [G]    [Am]   
I ain"t gon na live f orever 
      [F]     [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]    [C]        
It"s my life; my heart is like an open highway 
        [G]   [Am]     
Like franky said I did it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wan na live wh en I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
  [G]           [C]            
You better stand tall when they"re calling you out 
   [Am]     [Em]     [G]        
Don"t bend don"t break baby don"t back down 
    [Am]    [F]    [C]   
It"s my life, it"s now or never 
      [G]     [Am]  
I ain"t gon na live fo rever 
      [F]    [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]     [C]      
It"s my life; my heart is like an open highway 
         [G]   [Am]     
Like franky said I did it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wan na live wh en I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It"s my life

				              [Am]      [Em]     [G]     
This ain"t a song for the brok en hearted 
  [Am]       [Em]   [G]   
A si lent prayer for faith de parted 
   [Am]       [Em]          
I ain "t gonna be just a face in the crowd 
     [C]       [G]   [Am]          
You"re go nna hear my voi ce when I shout it out loud 
    [Am]   [F]     [C]   
It"s my life, i t"s now or never 
      [G]    [Am]   
I ain"t gon na live f orever 
      [F]     [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]     [C]      
It"s my life; my heart is like an open highway 
        [G]  [Am]      
Like franky sai d I d id it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wa nna live w hen I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
  [Am]     [Em]    [G]        
This is for one s who sto od their ground 
   [Am]  [Em]    [G]         
Like Tommy and Gina, never backed down 
 [Am]       [C]            
To morrow"s gettin g harder make no mistake 
 [Em]        [G]     [Am]          
Lu ck ain"t even luc ky got to make your own breaks 
    [Am]  [F]     [C]   
It"s my life, it"s now or never 
      [G]    [Am]   
I ain"t gon na live f orever 
      [F]     [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]    [C]        
It"s my life; my heart is like an open highway 
        [G]   [Am]     
Like franky said I did it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wan na live wh en I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
  [G]           [C]            
You better stand tall when they"re calling you out 
   [Am]     [Em]     [G]        
Don"t bend don"t break baby don"t back down 
    [Am]    [F]    [C]   
It"s my life, it"s now or never 
      [G]     [Am]  
I ain"t gon na live fo rever 
      [F]    [C]  [Em] [G]   
I just want to live w hen I"m alive 
    [Am]       [F]     [C]      
It"s my life; my heart is like an open highway 
         [G]   [Am]     
Like franky said I did it my way, 
     [F]     [Em]      
I just wan na live wh en I"m alive 
  [Em] [G]  [C] 
It" s my life 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com