highlight chords
				               [C]           
Ni de xin qing zong zai fei 
    [G]           
Shen me shi dou xiang qu zhui 
      [Am]       [Em] 
Xiang zhua zhu yi dian en wei 
  [F]            
Ni zong shi xi guan zai ren 
  [C]       
Qun zhong pai hui 
  [Dm]            [G]  
Ni zui hai pa gu dan de zhi wei 
   [C]       
Ni de xin na me chui 
  [G]        
Yi peng jiu hui shui 
    [Am]        [Em]  
Jing bu qing yi dian feng chui 
  [F]             
Ni de shen bian zong shi yao 
[C]        
Shu duo ren pei 
  [Dm]             [G]  
Ni zui hai pa mei tian de tian hei 
 

    [Am]        
Dan shi tian zong hui bei 
  [Em]       
Ren zong yao li bie 
   [F]        [C]    [G]  
Shui ye bu neng yong yuan pei shui 
   [Am]      
Er gu dan de zi wei 
   [Em]        
Shui dou yao mian dui 
  [F]       
Bu zhi shi ni wo 
  [Dm]     [G]    
Hui gan jue dao pi bei. 
 

  
ĐK: 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

   [C]           
Ni de xin qing zong zai fei 
    [G]           
Shen me shi dou xiang qu zhui 
      [Am]       [Em] 
Xiang zhua zhu yi dian en wei 
  [F]            
Ni zong shi xi guan zai ren 
  [C]       
Qun zhong pai hui 
  [Dm]            [G]  
Ni zui hai pa gu dan de zhi wei 
   [C]       
Ni de xin na me chui 
  [G]         
Yi peng jiu hui shui 
    [Am]        [Em]  
Jing bu qing yi dian feng chui 
  [F]             
Ni de shen bian zong shi yao 
[C]        
Shu duo ren pei 
  [Dm]             [G]  
Ni zui hai pa mei tian de tian hei 
 

    [Am]        
Dan shi tian zong hui bei 
  [Em]       
Ren zong yao li bie 
   [F]        [C]    [G]  
Shui ye bu neng yong yuan pei shui 
   [Am]      
Er gu dan de zi wei 
   [Em]        
Shui dou yao mian dui 
  [F]       
Bu zhi shi ni wo 
  [Dm]     [G]    
Hui gan jue dao pi bei. 
 

  
ĐK: 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]                   [G]  
Rang wo zai pei ni ... zhou ... yi ... hui. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi cô đơn em nhớ ai (lời Hoa)

				               [C]           
Ni de xin qing zong zai fei 
    [G]           
Shen me shi dou xiang qu zhui 
      [Am]       [Em] 
Xiang zhua zhu yi dian en wei 
  [F]            
Ni zong shi xi guan zai ren 
  [C]       
Qun zhong pai hui 
  [Dm]            [G]  
Ni zui hai pa gu dan de zhi wei 
   [C]       
Ni de xin na me chui 
  [G]        
Yi peng jiu hui shui 
    [Am]        [Em]  
Jing bu qing yi dian feng chui 
  [F]             
Ni de shen bian zong shi yao 
[C]        
Shu duo ren pei 
  [Dm]             [G]  
Ni zui hai pa mei tian de tian hei 
 

    [Am]        
Dan shi tian zong hui bei 
  [Em]       
Ren zong yao li bie 
   [F]        [C]    [G]  
Shui ye bu neng yong yuan pei shui 
   [Am]      
Er gu dan de zi wei 
   [Em]        
Shui dou yao mian dui 
  [F]       
Bu zhi shi ni wo 
  [Dm]     [G]    
Hui gan jue dao pi bei. 
 

  
ĐK: 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

   [C]           
Ni de xin qing zong zai fei 
    [G]           
Shen me shi dou xiang qu zhui 
      [Am]       [Em] 
Xiang zhua zhu yi dian en wei 
  [F]            
Ni zong shi xi guan zai ren 
  [C]       
Qun zhong pai hui 
  [Dm]            [G]  
Ni zui hai pa gu dan de zhi wei 
   [C]       
Ni de xin na me chui 
  [G]         
Yi peng jiu hui shui 
    [Am]        [Em]  
Jing bu qing yi dian feng chui 
  [F]             
Ni de shen bian zong shi yao 
[C]        
Shu duo ren pei 
  [Dm]             [G]  
Ni zui hai pa mei tian de tian hei 
 

    [Am]        
Dan shi tian zong hui bei 
  [Em]       
Ren zong yao li bie 
   [F]        [C]    [G]  
Shui ye bu neng yong yuan pei shui 
   [Am]      
Er gu dan de zi wei 
   [Em]        
Shui dou yao mian dui 
  [F]       
Bu zhi shi ni wo 
  [Dm]     [G]    
Hui gan jue dao pi bei. 
 

  
ĐK: 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

[C]           [G]       
Dang ni gu dan ni hui xiang qi shui 
[Am]            [Em]     
Ni xiang bu xiang zhao ge ren lai pei 
[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]           [G]    
Rang wo zai pei ni zhou yi hui. 
 

[F]            
Ni de kuai le shang bei 
[C]           
Zhi yao wo neng ti hui 
[Dm]                   [G]  
Rang wo zai pei ni ... zhou ... yi ... hui. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com