highlight chords
				             [C]       [G]     [Am]       [Em]  
K hi về đây với e m,là khi e m đổi thay trái tim 
   [F]         [G]      [C]      
Là kh i bao yêu thương n ay với em đã nhạt phai. 
   [C]       [G]       [Am]        [Em]      [F]  
Sâu vào trong mắt e m, tìm đâu thấ y tình yêu xưa đó với bao hy v ọng 
      [G]        [C]  
Chỉ còn nh ững dấu yêu giả v ờ. 
    [Am]              [Em] 
Ngày m ai, chìm trong nỗi đau thật d ài 
    [F]          [G]       [C]  
Còn ri êng mình anh mang the o giấc mơ khờ d ại 
      [Am]          [Em]            
Ôm niềm đau , để em được vui với ai kia xứng đán...g hơn 
      [F]        [Dm7]        [G7] 
Đừng bận l òng em nhé, vì c uộc đời anh vẫn th ế. 
      [C]          
Vì yêu em nên anh đã tồn tại. 
     [G]          [Em]  
Giờ đây m ất em anh không ngày mai 
    [Am]     [G]        [F]  
Đường d ài anh đi, b ao bóng đen phủ mờ 
      [Dm7]        [G]        [Em]         [A]  
Và anh vẫn cố lê bước mệt nhoà i, tìm đâu ra ch út ánh sáng nhạt nh òa 
     [Dm7]         [F]       [Dm7]   [G]      [C]  
Để cho an h được thấy hạnh phú c bên em ngày m ai Là lú c anh sẽ gục ngã 
                    
Ngày mai, chìm trong nỗi đau thật dài 
                        
Còn riêng mình anh mang theo giấc mơ khờ dại 
                            
Ôm niềm đau, để em được vui với ai kia xứng đáng hơn 
                         
Đừng bận lòng em nhé, vì đời anh luôn đắng cay. 
                
Vì yêu em nên anh đã tồn tại. 
                  
Giờ đây mất em anh không ngày mai 
                    
Đường dài anh đi, bao bóng đen phủ mờ 
                                   
Và anh vẫn cố lê bước mệt nhoài, tìm đâu ra chút ánh sáng nhạt nhòa 
                        
Để cho anh được thấy hạnh phúc sẽ đến bên em 
                 
Và muốn yêu em ngàn lần hơn thế 
                                
Dù đời sinh ra em trên thế gian, đã không thuộc về riêng anh 
             
Reo trái ngang đời anh. 
                     
Dẫu riêng mình anh phía cuối con đường 
                  
Mà ngày xưa hai ta chung bước đi 
                          
Nhìn về nơi em đang hạnh phuc trên con đường khác 
            
Là lúc anh sẽ gục ngã. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi con tim gục ngã

				             [C]       [G]     [Am]       [Em]  
K hi về đây với e m,là khi e m đổi thay trái tim 
   [F]         [G]      [C]      
Là kh i bao yêu thương n ay với em đã nhạt phai. 
   [C]       [G]       [Am]        [Em]      [F]  
Sâu vào trong mắt e m, tìm đâu thấ y tình yêu xưa đó với bao hy v ọng 
      [G]        [C]  
Chỉ còn nh ững dấu yêu giả v ờ. 
    [Am]              [Em] 
Ngày m ai, chìm trong nỗi đau thật d ài 
    [F]          [G]       [C]  
Còn ri êng mình anh mang the o giấc mơ khờ d ại 
      [Am]          [Em]            
Ôm niềm đau , để em được vui với ai kia xứng đán...g hơn 
      [F]        [Dm7]        [G7] 
Đừng bận l òng em nhé, vì c uộc đời anh vẫn th ế. 
      [C]          
Vì yêu em nên anh đã tồn tại. 
     [G]          [Em]  
Giờ đây m ất em anh không ngày mai 
    [Am]     [G]        [F]  
Đường d ài anh đi, b ao bóng đen phủ mờ 
      [Dm7]        [G]        [Em]         [A]  
Và anh vẫn cố lê bước mệt nhoà i, tìm đâu ra ch út ánh sáng nhạt nh òa 
     [Dm7]         [F]       [Dm7]   [G]      [C]  
Để cho an h được thấy hạnh phú c bên em ngày m ai Là lú c anh sẽ gục ngã 
                    
Ngày mai, chìm trong nỗi đau thật dài 
                        
Còn riêng mình anh mang theo giấc mơ khờ dại 
                            
Ôm niềm đau, để em được vui với ai kia xứng đáng hơn 
                         
Đừng bận lòng em nhé, vì đời anh luôn đắng cay. 
                
Vì yêu em nên anh đã tồn tại. 
                  
Giờ đây mất em anh không ngày mai 
                    
Đường dài anh đi, bao bóng đen phủ mờ 
                                   
Và anh vẫn cố lê bước mệt nhoài, tìm đâu ra chút ánh sáng nhạt nhòa 
                        
Để cho anh được thấy hạnh phúc sẽ đến bên em 
                 
Và muốn yêu em ngàn lần hơn thế 
                                
Dù đời sinh ra em trên thế gian, đã không thuộc về riêng anh 
             
Reo trái ngang đời anh. 
                     
Dẫu riêng mình anh phía cuối con đường 
                  
Mà ngày xưa hai ta chung bước đi 
                          
Nhìn về nơi em đang hạnh phuc trên con đường khác 
            
Là lúc anh sẽ gục ngã. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com