highlight chords
				                  [Bb]      [Dsus4]    [Dm7]  
Ta đang bư ớc đi trên con đường vinh quang 
       [D#]      [Cm]      [Cm7]   
Trong tim khắ c ghi dấu châ n người xưa kh ai sáng 
      [D#]          [F]        [Cm]    
Những bước đi đầy tự tin, những b ước đi của tuổi t hanh niên 
   [F]      [F7]       [Bb]   
Là hà nh trang, ba y xa trong thời đại mới 
 

 

       [Bb]          [Cm7]  
Cùng xiết chặ t tay và hướng tới ng ày mai 
       [F]              [Gm]   
Cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lậ p nghiệp 
    [D#]    [Cm]        [Dm7]  
Ta ước ao một ng ày vươn tới những vì sao 
      [Cm]   [Dm7]          [Gm]  
Niềm khát khao của những tâm hồn đầy sán g tạo 
 

     
Chorus: 
 

  [Bb]      [D]    [Bb]     [F7] 
Hã y bay lên, này trái tim thanh niên 
      [Dm7]         [Gm] 
Vì cuộc sốn g này từng ngày bình yên 
     D#............ [F7]      [Bb]  
Khi Tổ qu ốc cần than h niên ta tiến lên 
 [Bb]     [D#]    [Bb]   [F7] 
H ãy bay lên v à hát vang câu ca 
       [Dm7]      [Gm]  
Vì cuộc sống này giàu đẹp ma i sau 
     [D#]     [F7]      [Bb]   
Khi Tổ qu ốc cần than h niên ta hàn h động 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi Tổ Quốc cần

				                  [Bb]      [Dsus4]    [Dm7]  
Ta đang bư ớc đi trên con đường vinh quang 
       [D#]      [Cm]      [Cm7]   
Trong tim khắ c ghi dấu châ n người xưa kh ai sáng 
      [D#]          [F]        [Cm]    
Những bước đi đầy tự tin, những b ước đi của tuổi t hanh niên 
   [F]      [F7]       [Bb]   
Là hà nh trang, ba y xa trong thời đại mới 
 

 

       [Bb]          [Cm7]  
Cùng xiết chặ t tay và hướng tới ng ày mai 
       [F]              [Gm]   
Cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lậ p nghiệp 
    [D#]    [Cm]        [Dm7]  
Ta ước ao một ng ày vươn tới những vì sao 
      [Cm]   [Dm7]          [Gm]  
Niềm khát khao của những tâm hồn đầy sán g tạo 
 

     
Chorus: 
 

  [Bb]      [D]    [Bb]     [F7] 
Hã y bay lên, này trái tim thanh niên 
      [Dm7]         [Gm] 
Vì cuộc sốn g này từng ngày bình yên 
     D#............ [F7]      [Bb]  
Khi Tổ qu ốc cần than h niên ta tiến lên 
 [Bb]     [D#]    [Bb]   [F7] 
H ãy bay lên v à hát vang câu ca 
       [Dm7]      [Gm]  
Vì cuộc sống này giàu đẹp ma i sau 
     [D#]     [F7]      [Bb]   
Khi Tổ qu ốc cần than h niên ta hàn h động 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com