highlight chords
				                 
VERSE1: 
      [Bb]                [Dm7]     
Nhiều ngày rong chơi bên anh em mong yêu th ương mãi dài 
        [Gm]      [Cm]          [Dm]     [Dm] 
Em nắm đôi bàn tay .. và có fải anh đang mơ ... m ơ về... về e m ? 
 [F]           [Bb]    [Dm]          [Gm]    [Eb]          [F] 
Tình yêu như mây trôi mãi .. hãy lắng nghe biển rì rào , cát tr ắng bao quanh đôi ta 
 

   
ĐK: 
  [Bb]   [F]         [F]  
Kh i yêu a nh em nguyện làm t răng 
   [Dm]       [Gm]        [Eb]     [Dm]             [Eb]  
Để v ề đêm soi sáng con tim anh ,từ l âu vẫn luôn tối tăm.. nhưng nay sẽ ngời sáng 
   [F]      [Dm]       [Gm]     
Vì tì nh em sẽ là biển xanh cho an h dừng lối 
      [Eb]           [F]  
Bàn tay em sẽ mãi ko buông người hỡi 
      [Bb]  
Từng đêm dà i... 
      [Dm]        [Gm] 
Khi bên an h chẳng màng ngày sau 
   [Dm]      [Gm]       [Eb]       [Dm]           [Eb] 
Dù n gày mai có thể cách xa ko còn nhau Nhưng jây fút này sẽ mãi ko nhạt fai 
 [F]          [Dm]         [Gm]        [Eb]     [F]     [Bb] 
B iển trời xanh .. đạp xe cùng anh qua bao bờ cát dài miên man .. mãi m ãi như tình ta 
 

     
VERSE2: 
                               
Vầng trăng kia treo trên cao như em luôn theo bóng ngừoi , 
                                 
sẽ chẳng bao jờ tàn. Dù mây có che trăng đi , vẫn còn 1 tình yêu 
                                       
Đừng quên bao câu yêu dấu , để biết em ko ưu sầu , để biết tim còn xanh mãi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi Yêu Anh

				                 
VERSE1: 
      [Bb]                [Dm7]     
Nhiều ngày rong chơi bên anh em mong yêu th ương mãi dài 
        [Gm]      [Cm]          [Dm]     [Dm] 
Em nắm đôi bàn tay .. và có fải anh đang mơ ... m ơ về... về e m ? 
 [F]           [Bb]    [Dm]          [Gm]    [Eb]          [F] 
Tình yêu như mây trôi mãi .. hãy lắng nghe biển rì rào , cát tr ắng bao quanh đôi ta 
 

   
ĐK: 
  [Bb]   [F]         [F]  
Kh i yêu a nh em nguyện làm t răng 
   [Dm]       [Gm]        [Eb]     [Dm]             [Eb]  
Để v ề đêm soi sáng con tim anh ,từ l âu vẫn luôn tối tăm.. nhưng nay sẽ ngời sáng 
   [F]      [Dm]       [Gm]     
Vì tì nh em sẽ là biển xanh cho an h dừng lối 
      [Eb]           [F]  
Bàn tay em sẽ mãi ko buông người hỡi 
      [Bb]  
Từng đêm dà i... 
      [Dm]        [Gm] 
Khi bên an h chẳng màng ngày sau 
   [Dm]      [Gm]       [Eb]       [Dm]           [Eb] 
Dù n gày mai có thể cách xa ko còn nhau Nhưng jây fút này sẽ mãi ko nhạt fai 
 [F]          [Dm]         [Gm]        [Eb]     [F]     [Bb] 
B iển trời xanh .. đạp xe cùng anh qua bao bờ cát dài miên man .. mãi m ãi như tình ta 
 

     
VERSE2: 
                               
Vầng trăng kia treo trên cao như em luôn theo bóng ngừoi , 
                                 
sẽ chẳng bao jờ tàn. Dù mây có che trăng đi , vẫn còn 1 tình yêu 
                                       
Đừng quên bao câu yêu dấu , để biết em ko ưu sầu , để biết tim còn xanh mãi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com