1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khóc cho tình yêu

Cuộn trang

[D] Buồn như chiếc [A] lá, nhẹ xoay theo cơn gió với nỗi đau ngập [G] tràn Rồi em ra đi trong niềm thương [D] nhớ, em đã [Em] ra đi, em đã [A] ra đi [D] Đời anh hôm [A] nay, bao đau đớn vây quanh khi tình yêu không [G] còn. Anh không tin không tin điều gì [D] nữa, anh [Em] muốn ra đi thật [A] xa Người yêu [Bm] ơi xin hãy ôm anh khi [F#m] đêm xuống Và [A] nói yêu anh như tình yêu [Em] thưở nào Gọi [G] thầm tên nhau, nhưng sao nghe nhói đau trong [D] tim ĐK: Khóc cho tình [A] yêu, một tình yêu đã [Bm] qua Khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau Biết trách với ai [A] đây, vì ta [Bm] trót mang tình [G] yêu dối gian [D] Buồn như chiếc [A] lá, nhẹ xoay theo cơn gió với nỗi đau ngập [G] tràn Rồi em ra đi trong niềm thương [D] nhớ, em đã [Em] ra đi, em đã [A] ra đi Người yêu [Bm] ơi xin hãy ôm anh khi [F#m] đêm xuống Và [A] nói yêu anh như tình yêu [Em] thưở nào Gọi [G] thầm tên nhau, nhưng sao nghe nhói đau trong [D] tim Khóc cho tình [A] yêu, một tình yêu đã [Bm] qua Khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau Biết trách với ai [A] đây, vì ta [F#m] trót mang tình [G] yêu dối gian [D] Khóc cho tình [A] yêu, một tình yêu đã [Bm] qua Khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau Biết trách với ai [A] đây, vì ta [F#m] trót mang tình [G] yêu dối gian [D] Buồn như chiếc lá, xoay theo [A] dòng u mê. chợt nghe tiếng bước chân em [G] về Gọi [D] thầm tên nhau nhưng sao [A] lòng vẫn trống vắng vô [D] cùng. Khóc cho tình [A] yêu, một tình yêu đã [Bm] qua Khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau Biết trách với ai [A] đây, vì ta [F#m] trót mang tình [G] yêu dối gian [D] Khóc cho tình [A] yêu, một tình yêu đã [Bm] qua Khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau Biết trách với ai [A] đây, vì ta [F#m] trót mang tình [G] yêu dối [D] gian Này người yêu của [Bm] anh, hãy khóc cho vơi [G] sầu kiếp này ta trao [D] nhau

Video hướng dẫn