1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không đò không bến (nhạc phim Bến mãi đợi đò)

Cuộn trang

1. Chiều tàn quặng [Dm] đau lẻ loi bao đêm lạc [F] loài Bình minh ủ [C] rũ mơ mộng một thoáng hương [Am] xưa Ngày trời trong [C] xanh êm đềm đò dẫu xa [Gm] thuyền Nhưng bờ vẫn [G] biết có ngược [Am] xuôi đò sắt se [Dm] lòng 2. Hò hò [G] ơi, ơi [Dm] hò, vậy mà biệt tăm (vậy mà biệt tăm) Đò đã không [G] về (đò đã không về) Ai vui chốn nào cùng ai đành nỡ quên [Dm] mau (hờ hớ hơ hơ) Đành lòng vậy [C] sao câu hứa hôm [F] nào (hơ hớ hơ hờ) Đò mãi bên [Gm] bờ dù mưa [Am] dù nắng bay [Dm] xa (hớ hơ hờ hơ) 3. Đò [G] ơi (đò ơi) đò [Dm] ơi (ơi đò) Chia cắt một [F] đời, xa cách dặm [Dm] trường Thôi thì bỏ [C] bến bỏ luôn con [Am] đò bỏ hết tình [Dm] xưa Thôi thì bỏ [C] bến bỏ luôn con [Am] đò bỏ hết tình [Dm] xưa

Video hướng dẫn