1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không gia đình - Tăng Nhật Tuệ

Cuộn trang

Capo 2 [C] [Am] [F] [G] Cha bước đi rồi, nơi đó con ngồi, 1 ngày mùa mưa, con gió lưa thưa. Mẹ khóc vỡ oà, đôi mắt thêm nhoà, mẹ chìm vào mưa, con đứng lưa thưa. [Em] [Am] [F] [G] Con gọi cha, con gió vỗ về, con gọi mẹ, có tiếng mưa thưa. [Em] [Am] [F] [C] Ta còn xanh, không giấc an lành, có mùa đông, theo suốt con đường. LÊN TONE (1 CUNG) [D] [Bm] [G] [A] Con đã không nhà, con bước miệt mài, ngày cũng là đêm, không bớt đau thêm. [D] [Bm] [G] [D] Không khóc đâu mà, không trách đâu mà, còn gì để khóc, trong tâm khô rồi. [D] [Bm] [G] [A] Cha bước đi rồi, trăng vỡ theo rồi, hàng ngàn vì sao, không biết đi đâu. Mẹ cũng đi rồi, câu hát tan rồi, đâu còn ầu ơ, con hoá cơn mơ. [F#m] [Bm] [G] [A] Con gọi trăng, cơn gió vỗ về, con òa vỡ, có tiếng mưa tan. [F#m] [Bm] [G] [D] Ta còn xanh, không giấc an lành, có mùa đông, theo suốt con đường. LÊN TONE (1 CUNG) [E] [C#m] [A] [B] Con vẫn không nhà, con vẫn 1 mình, ngày cũng là đêm, chỉ thấy đau thêm. [E] [C#m] [A] [E] Muốn khóc thôi mà, muốn trách thôi mà, còn gì để khóc, trong tâm khô rồi.

Video hướng dẫn