1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không hối hận khi đã yêu

Cuộn trang

Biết yêu [Dm] người là muộn phiền một đời không thôi Cuộc tình đơn [F] côi mình tôi lẻ loi Nhưng cớ [Gm] sao tôi vẫn yêu trong đắng [Dm] cay vô bờ Mà con [Bb] tim chẳng nói nên [C] lời Biết yêu [Dm] người rồi một ngày còn lại riêng tôi Lặng nhìn [F] mây trôi lệ rơi đắng môi Khi biết [Gm] em không cần tôi, ôi phút [Dm] giây đâu ngờ Từ nay [Bb] tôi hết câu chờ [Dm] mong Nhiều [F] khi tôi lặng im ngẩn [Am] ngơ Chờ mong [Dm] ai đây trong suốt đêm [Am] dài Người vô [Bb] tư cho lòng tôi bao [F] ngày thật muộn phiền Chiều cô [Bb] đơn tôi còn ai ngóng [A] trông ĐK1: Đời có biết [Dm] bao nhiêu cuộc tình [F] buồn Mà vẫn cứ [Bb] yêu ai nào có [Am] hay Tôi vẫn [Gm] không trách than dù tình [F] tôi dở dang Dù mai [Bb] đây em cùng ai bước [A] đi Rồi sẽ có [Dm] khi xuân về muộn [F] màng Rồi sẽ có [Bb] khi tim người đổi [Am] thay Tôi vẫn [Gm] luôn ước mong một ngày [F] em sẽ yêu Tình yêu [Bb] tôi không còn trong xót [A] xa, mãi bên [Dm] nhau. ĐK2: Đời có biết [Dm] bao nhiêu cuộc tình [F] buồn Mà vẫn cứ [Bb] yêu ai nào biết [Am] được Trong đó [Gm] luôn có tôi thầm yêu [F] em đắng cay Lặng nhìn [Bb] em đang cùng ai bước [A] đi Rồi sẽ có [Dm] khi xuân về muộn [F] màng Rồi sẽ có [Bb] khi tim người đổi [Am] thay Tôi vẫn [Gm] luôn ước mong một ngày [F] em sẽ yêu Tình yêu [Bb] tôi không còn trong xót [A] xa, biết không [Dm] em?

Video hướng dẫn