highlight chords
				             [C#]     [G#]    [Bbm]  [F#] 
K hi cô đơn v ây quanh m àn đêm 
      [C#]      [D#m]     [Fm] 
Dưới ánh đ èn có em hiểu thấu tim anh 
 [C#]                
K hiến nỗi buồn tìm nơi để sớt chia 
 [G#]      [F#]   [D#]  [G#]  
Mỗi phút từng giây . .. có em . 
 [C#]     [Fm]      [Bbm] [G#] 
Anh không th ể quên gương m ặt em 
 [F#]     [C#]     [D#]     [G#] 
Á nh mắt đôi m ôi em nhìn anh ...mỗi anh 
 [C#]       [G#]     [Bbm]   
Nơi đây từng th uộc về của chúng ta 
 [C#]     [F#]  [G#]
K hông muốn rờ i xa 
 

   
ĐK: 
  [C#]         [G#] 
Kh ông thể thiếu vắng e m 
           [Bbm] 
Không thể thiếu vắng em 
     [F#]     [G#]      [C#]   
Đã nói sẽ thuộc về nh au mãi không x a nhau 
       [F#]   [G#] 
Không thể thi ếu vắng em 
      [F#]     [Bbm] 
Từng ngày qua có mỗi e m 
 [G#]    [F#]  
Đ ã quan tâm anh 
 

 [G#]  [C#] [F#] [G#]    [Bbm] [F#]    [G#] 
Bên a nh, yêu anh, mỗi em…… ……….. bên anh 
     [C#]                [Bbm]  
Nguyện c ầu mình sẽ mãi nguyện cầu mãi bên nhau 
    [D#m]         [G#]   
Nguyện cầu sớt chia bao buồ n vui . 
 [C#]    [G#]     [Bbm] [F#] 
N ơi xa xăm với những bà n tay 
        [C#]   [D#m]    [G#m] 
Dưới ánh đèn c ó em cò n mãi bên a nh 
  [C#]      [G#]   [Bbm]   [C#]      [F#]   [G#]   
Kh iến nỗi buồn t ìm nơi đ ể sớt chi a mỗi phút từn g giây c ó em . 
 

                 
Anh không thể quên gương mặt em 
                   
Ánh mắt đôi môi em nhìn anh mỗi anh 
                  
Nơi đây từng thuộc về của chúng ta 
          
Không muốn rời xa 
    [D#m]  
Rời xa em .. 
 

      
ĐK: 2 lần 
 [F#]      [D#m] 
A nh luôn cần e m ! 
     [D#m]          [Bb] 
Anh ... Không thể thiếu vắng em 
      [G]      [Cm] 
Không thể thiếu vắng e m 
    [G#]       [Bb]       [Gm]  
Đã nói sẽ thuộc về nha u mãi không xa nhau 
           [Bbm] 
Không thể thiếu vắng em 
      [Bb]   [G] [Cm] 
Từng ngày qua có m ỗi em 
     [Bbm]   [D#]   
Đã quan tâm ...a nh... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không thể thiếu vắng em

				             [C#]     [G#]    [Bbm]  [F#] 
K hi cô đơn v ây quanh m àn đêm 
      [C#]      [D#m]     [Fm] 
Dưới ánh đ èn có em hiểu thấu tim anh 
 [C#]                
K hiến nỗi buồn tìm nơi để sớt chia 
 [G#]      [F#]   [D#]  [G#]  
Mỗi phút từng giây . .. có em . 
 [C#]     [Fm]      [Bbm] [G#] 
Anh không th ể quên gương m ặt em 
 [F#]     [C#]     [D#]     [G#] 
Á nh mắt đôi m ôi em nhìn anh ...mỗi anh 
 [C#]       [G#]     [Bbm]   
Nơi đây từng th uộc về của chúng ta 
 [C#]     [F#]  [G#]
K hông muốn rờ i xa 
 

   
ĐK: 
  [C#]         [G#] 
Kh ông thể thiếu vắng e m 
           [Bbm] 
Không thể thiếu vắng em 
     [F#]     [G#]      [C#]   
Đã nói sẽ thuộc về nh au mãi không x a nhau 
       [F#]   [G#] 
Không thể thi ếu vắng em 
      [F#]     [Bbm] 
Từng ngày qua có mỗi e m 
 [G#]    [F#]  
Đ ã quan tâm anh 
 

 [G#]  [C#] [F#] [G#]    [Bbm] [F#]    [G#] 
Bên a nh, yêu anh, mỗi em…… ……….. bên anh 
     [C#]                [Bbm]  
Nguyện c ầu mình sẽ mãi nguyện cầu mãi bên nhau 
    [D#m]         [G#]   
Nguyện cầu sớt chia bao buồ n vui . 
 [C#]    [G#]     [Bbm] [F#] 
N ơi xa xăm với những bà n tay 
        [C#]   [D#m]    [G#m] 
Dưới ánh đèn c ó em cò n mãi bên a nh 
  [C#]      [G#]   [Bbm]   [C#]      [F#]   [G#]   
Kh iến nỗi buồn t ìm nơi đ ể sớt chi a mỗi phút từn g giây c ó em . 
 

                 
Anh không thể quên gương mặt em 
                   
Ánh mắt đôi môi em nhìn anh mỗi anh 
                  
Nơi đây từng thuộc về của chúng ta 
          
Không muốn rời xa 
    [D#m]  
Rời xa em .. 
 

      
ĐK: 2 lần 
 [F#]      [D#m] 
A nh luôn cần e m ! 
     [D#m]          [Bb] 
Anh ... Không thể thiếu vắng em 
      [G]      [Cm] 
Không thể thiếu vắng e m 
    [G#]       [Bb]       [Gm]  
Đã nói sẽ thuộc về nha u mãi không xa nhau 
           [Bbm] 
Không thể thiếu vắng em 
      [Bb]   [G] [Cm] 
Từng ngày qua có m ỗi em 
     [Bbm]   [D#]   
Đã quan tâm ...a nh... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com