1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc ca tạ ơn (Khúc hát tạ ơn)

Thy Yên
Nguồn: thanhcavietnam.net