highlight chords
Natali-[Em] a, em hãy đến nơi đây
[A] Nghe khúc hát Cachiusa chiều sông [Em] bãi
Những người [D] lính vừa mới xong chiến [G] trận
Trở về [C] đây ngồi [B7] vệ cỏ ôm [Em] đàn

Trở về [D] đây hiệp sức hát hoan [Em] ca
Rằng có một tình [D] yêu Ca-[Em] chiusa chờ [B7] đợi 
Sông bên [D] kia, lúa bên này gió [G] thổi
Họ ôm cả vào [C] lòng mà [D] hát khúc Cachiu-[Em] sa

Chiến tranh nguội dần bút [Em] sách
Người lính hằng [D] tin, nàng [E] vẫn đợi anh [Am] về
Giai điệu ca thành giai điệu quyền [Em] quý
Sông Tiền chảy, ba [G] bề cồn với [C] bãi 
Trăng tình [A] tứ, níu như người ở [Em] lại
Natali-[D] a hát khúc Cachiusa, [Em] lấp lánh cầu [B7] vòng

Tôi lại gặp Cachiu-[Em] sa đất chín rồng
Cùng với cô [G] Kiều Nguyệt Nga hồng [C] gấm
Người ra [Em] trận, tình yêu và hẹn [D] ước
Quyện vào [Bm] nhau, thành [D] khúc hát riêng [Em] mình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc Cachiusa hát bên sông tiền

Hoàng Phương
Natali-[Em] a, em hãy đến nơi đây
[A] Nghe khúc hát Cachiusa chiều sông [Em] bãi
Những người [D] lính vừa mới xong chiến [G] trận
Trở về [C] đây ngồi [B7] vệ cỏ ôm [Em] đàn

Trở về [D] đây hiệp sức hát hoan [Em] ca
Rằng có một tình [D] yêu Ca-[Em] chiusa chờ [B7] đợi 
Sông bên [D] kia, lúa bên này gió [G] thổi
Họ ôm cả vào [C] lòng mà [D] hát khúc Cachiu-[Em] sa

Chiến tranh nguội dần bút [Em] sách
Người lính hằng [D] tin, nàng [E] vẫn đợi anh [Am] về
Giai điệu ca thành giai điệu quyền [Em] quý
Sông Tiền chảy, ba [G] bề cồn với [C] bãi 
Trăng tình [A] tứ, níu như người ở [Em] lại
Natali-[D] a hát khúc Cachiusa, [Em] lấp lánh cầu [B7] vòng

Tôi lại gặp Cachiu-[Em] sa đất chín rồng
Cùng với cô [G] Kiều Nguyệt Nga hồng [C] gấm
Người ra [Em] trận, tình yêu và hẹn [D] ước
Quyện vào [Bm] nhau, thành [D] khúc hát riêng [Em] mình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn