1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc Cachiusa hát bên sông tiền

Cuộn trang

Natali-[Em] a, em hãy đến nơi đây [A] Nghe khúc hát Cachiusa chiều sông [Em] bãi Những người [D] lính vừa mới xong chiến [G] trận Trở về [C] đây ngồi [B7] vệ cỏ ôm [Em] đàn Trở về [D] đây hiệp sức hát hoan [Em] ca Rằng có một tình [D] yêu Ca-[Em] chiusa chờ [B7] đợi Sông bên [D] kia, lúa bên này gió [G] thổi Họ ôm cả vào [C] lòng mà [D] hát khúc Cachiu-[Em] sa Chiến tranh nguội dần bút [Em] sách Người lính hằng [D] tin, nàng [E] vẫn đợi anh [Am] về Giai điệu ca thành giai điệu quyền [Em] quý Sông Tiền chảy, ba [G] bề cồn với [C] bãi Trăng tình [A] tứ, níu như người ở [Em] lại Natali-[D] a hát khúc Cachiusa, [Em] lấp lánh cầu [B7] vòng Tôi lại gặp Cachiu-[Em] sa đất chín rồng Cùng với cô [G] Kiều Nguyệt Nga hồng [C] gấm Người ra [Em] trận, tình yêu và hẹn [D] ước Quyện vào [Bm] nhau, thành [D] khúc hát riêng [Em] mình

Video hướng dẫn