highlight chords
				               [D]      
 
        
Đôi làn môi con 
          [G] 
 
         
Nghiêng về vú mẹ 
    [A]      
 
        
Như cây lúa nhỏ 
      [G]    [A] 
 
         
Nghiêng về phù xa 
    [G]       
 
          
Như hương hoa thơm 
      [A]      
 
          
Nghiêng về ngọn gió 
 

 

    [D]      
 
        
Đôi làn môi con 
           [G] 
 
        
Ngậm đầu vú mẹ 
         [A]  
 
        
Như búp hoa huệ 
          [D]  
 
          
Ngậm tia nắng trời 
          [A]  
 
        
Như búp hoa huệ 
           [D] 
 
          
Ngậm tia nắng trời 
 

    [D]        
 
          
Sữa mẹ trắng trong 
        [Bm]  
 
        
Con ơi hãy uống 
    [D]        
 
          
Sữa mẹ trắng trong 
          [A] 
 
        
Con ơi hãy uống 
    [C]        
 
         
Rồi mai khôn lớn 
         [D]  
 
        
COn ơi hãy nghĩ 
    [A]       [D]      [G] 
  
                
Hãy nghĩ Những điều trắng trong. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ

				               [D]      
 
        
Đôi làn môi con 
          [G] 
 
         
Nghiêng về vú mẹ 
    [A]      
 
        
Như cây lúa nhỏ 
      [G]    [A] 
 
         
Nghiêng về phù xa 
    [G]       
 
          
Như hương hoa thơm 
      [A]      
 
          
Nghiêng về ngọn gió 
 

 

    [D]      
 
        
Đôi làn môi con 
           [G] 
 
        
Ngậm đầu vú mẹ 
         [A]  
 
        
Như búp hoa huệ 
          [D]  
 
          
Ngậm tia nắng trời 
          [A]  
 
        
Như búp hoa huệ 
           [D] 
 
          
Ngậm tia nắng trời 
 

    [D]        
 
          
Sữa mẹ trắng trong 
        [Bm]  
 
        
Con ơi hãy uống 
    [D]        
 
          
Sữa mẹ trắng trong 
          [A] 
 
        
Con ơi hãy uống 
    [C]        
 
         
Rồi mai khôn lớn 
         [D]  
 
        
COn ơi hãy nghĩ 
    [A]       [D]      [G] 
  
                
Hãy nghĩ Những điều trắng trong. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com