highlight chords
1. [G] Tôi đã buồn như nỗi ngóng trông
Tháng [C] hai, trở lại những [G] con đường
Thấy [D] tôi trên những cành cây [Am][D7] Và những ngôi nhà đã [G] bỏ không 
2. [Am] Tôi đã [Bm] buồn như một ngọn [D7] cây
Tháng [C] hai [D] cành nhớ lá [G] sương đầy 
Tháng [D] hai, thôi đã không [Am] tay vẫy
[D7] Và tiếng rơi buồn rơi đều [G] phương tây
ĐK: [Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một giấc trưa
Hồn [G] đi hồn [D] đi trăng xứ vẫn [G] mưa về
Tháng [Csus2] hai, lệ chảy trong [Eb] yên ắng
Và dáng ai [D7] ngồi như chết [G] khô
[Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một quán không
Chiều [G] lên chiều [D] lên lênh láng một [G] cây đàn
Tháng [Csus2] hai, bụi phủ từng [Eb] vai ghế
Tôi với bạn [D7] chia nỗi ngổn [G] ngang
* [Bb] Tôi đã [Gm] buồn ôi tôi đã [Cm] buồn 
[D7] hơn chiếc bóng [G] tôi
Mai [Em] kia mai [D7] kia tôi sẽ bỏ xa [G] đời
Tuổi [C] tên, thôi cũng đi về [D7] đất
Riêng ở nơi [Csus2] này [D7] ôi vẫn tháng [G] hai
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc tháng 2

Trần Duy Đức , Du Tử Lê
1. [G] Tôi đã buồn như nỗi ngóng trông
Tháng [C] hai, trở lại những [G] con đường
Thấy [D] tôi trên những cành cây [Am][D7] Và những ngôi nhà đã [G] bỏ không 
2. [Am] Tôi đã [Bm] buồn như một ngọn [D7] cây
Tháng [C] hai [D] cành nhớ lá [G] sương đầy 
Tháng [D] hai, thôi đã không [Am] tay vẫy
[D7] Và tiếng rơi buồn rơi đều [G] phương tây
ĐK: [Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một giấc trưa
Hồn [G] đi hồn [D] đi trăng xứ vẫn [G] mưa về
Tháng [Csus2] hai, lệ chảy trong [Eb] yên ắng
Và dáng ai [D7] ngồi như chết [G] khô
[Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một quán không
Chiều [G] lên chiều [D] lên lênh láng một [G] cây đàn
Tháng [Csus2] hai, bụi phủ từng [Eb] vai ghế
Tôi với bạn [D7] chia nỗi ngổn [G] ngang
* [Bb] Tôi đã [Gm] buồn ôi tôi đã [Cm] buồn 
[D7] hơn chiếc bóng [G] tôi
Mai [Em] kia mai [D7] kia tôi sẽ bỏ xa [G] đời
Tuổi [C] tên, thôi cũng đi về [D7] đất
Riêng ở nơi [Csus2] này [D7] ôi vẫn tháng [G] hai

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com