1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc tháng 2

Cuộn trang

1. [G] Tôi đã buồn như nỗi ngóng trông Tháng [C] hai, trở lại những [G] con đường Thấy [D] tôi trên những cành cây [Am][D7] Và những ngôi nhà đã [G] bỏ không 2. [Am] Tôi đã [Bm] buồn như một ngọn [D7] cây Tháng [C] hai [D] cành nhớ lá [G] sương đầy Tháng [D] hai, thôi đã không [Am] tay vẫy [D7] Và tiếng rơi buồn rơi đều [G] phương tây ĐK: [Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một giấc trưa Hồn [G] đi hồn [D] đi trăng xứ vẫn [G] mưa về Tháng [Csus2] hai, lệ chảy trong [Eb] yên ắng Và dáng ai [D7] ngồi như chết [G] khô [Bb] Tôi đã [Gm] buồn như một quán không Chiều [G] lên chiều [D] lên lênh láng một [G] cây đàn Tháng [Csus2] hai, bụi phủ từng [Eb] vai ghế Tôi với bạn [D7] chia nỗi ngổn [G] ngang * [Bb] Tôi đã [Gm] buồn ôi tôi đã [Cm] buồn [D7] hơn chiếc bóng [G] tôi Mai [Em] kia mai [D7] kia tôi sẽ bỏ xa [G] đời Tuổi [C] tên, thôi cũng đi về [D7] đất Riêng ở nơi [Csus2] này [D7] ôi vẫn tháng [G] hai

Video hướng dẫn