highlight chords
				             [G]     [D]        [Em]      [Bm]      
…Màn đêm d ần buông làn hươn g nhẹ bay một mình nơi đây. 
 [C]     [G]      [Am]        [D]       
…Bài hát ng ày xưa giờ vẫ n còn vang hoà cù ng yêu thương. 
 [G]       [D]      [Em]      [Bm]      
… Nhìn ngôi trườ ng cũ hàng câ y ngày ấy ngồi cùng hát ca. 
 [C]    [Em]    [Am]      [D]     [G]     
…Bạn bè n ơi nào có nhớ đến những giờ phút n gọt ngào. 
 

 [Bm]     [Em]  [Bm]     [Em]    
…Dẫu có muộ n phi ền,….dẫu có cách xa. 
    [Am]      [C]      [D]   
Luôn g iữ trong tim l ời hát yêu t hương. 


    [G]          [D]     
Bao thá ng năm đã cùng niềm h ạnh phúc. 
         [Em]         [Bm]     
Phút giây xưa yê n bình bên nhau cùn g niềm vui. 
    [C]         [Bm]  
Khúc ca này vẫn mãi vang ở đây. 
        [Am]        [D]       
Nhắn với gió cù ng mây mang yêu t hương về đây. 
 

    [G]         [D]     
Vẫn ướ c mơ sẽ lại được c ùng nhau. 
         [Em]         [Bm]      
Hát lên khúc yêu thương bên ngôi trư ờng ngày xưa. 
   [C]         [Bm]    [Em]   
Hãy q uay về nơi ấy dưới bóng cây n ăm nào. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỉ niệm đã xa

				             [G]     [D]        [Em]      [Bm]      
…Màn đêm d ần buông làn hươn g nhẹ bay một mình nơi đây. 
 [C]     [G]      [Am]        [D]       
…Bài hát ng ày xưa giờ vẫ n còn vang hoà cù ng yêu thương. 
 [G]       [D]      [Em]      [Bm]      
… Nhìn ngôi trườ ng cũ hàng câ y ngày ấy ngồi cùng hát ca. 
 [C]    [Em]    [Am]      [D]     [G]     
…Bạn bè n ơi nào có nhớ đến những giờ phút n gọt ngào. 
 

 [Bm]     [Em]  [Bm]     [Em]    
…Dẫu có muộ n phi ền,….dẫu có cách xa. 
    [Am]      [C]      [D]   
Luôn g iữ trong tim l ời hát yêu t hương. 


    [G]          [D]     
Bao thá ng năm đã cùng niềm h ạnh phúc. 
         [Em]         [Bm]     
Phút giây xưa yê n bình bên nhau cùn g niềm vui. 
    [C]         [Bm]  
Khúc ca này vẫn mãi vang ở đây. 
        [Am]        [D]       
Nhắn với gió cù ng mây mang yêu t hương về đây. 
 

    [G]         [D]     
Vẫn ướ c mơ sẽ lại được c ùng nhau. 
         [Em]         [Bm]      
Hát lên khúc yêu thương bên ngôi trư ờng ngày xưa. 
   [C]         [Bm]    [Em]   
Hãy q uay về nơi ấy dưới bóng cây n ăm nào. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com