1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỉ niệm đã xa

Cuộn trang

[G] [D] [Em] [Bm] …Màn đêm d ần buông làn hươn g nhẹ bay một mình nơi đây. [C] [G] [Am] [D] …Bài hát ng ày xưa giờ vẫ n còn vang hoà cù ng yêu thương. [G] [D] [Em] [Bm] … Nhìn ngôi trườ ng cũ hàng câ y ngày ấy ngồi cùng hát ca. [C] [Em] [Am] [D] [G] …Bạn bè n ơi nào có nhớ đến những giờ phút n gọt ngào. [Bm] [Em] [Bm] [Em] …Dẫu có muộ n phi ền,….dẫu có cách xa. [Am] [C] [D] Luôn g iữ trong tim l ời hát yêu t hương. [G] [D] Bao thá ng năm đã cùng niềm h ạnh phúc. [Em] [Bm] Phút giây xưa yê n bình bên nhau cùn g niềm vui. [C] [Bm] Khúc ca này vẫn mãi vang ở đây. [Am] [D] Nhắn với gió cù ng mây mang yêu t hương về đây. [G] [D] Vẫn ướ c mơ sẽ lại được c ùng nhau. [Em] [Bm] Hát lên khúc yêu thương bên ngôi trư ờng ngày xưa. [C] [Bm] [Em] Hãy q uay về nơi ấy dưới bóng cây n ăm nào.

Video hướng dẫn