highlight chords
				            [B]          [G#m]        
0 giờ đêm, hai người đứng,chia 1 nụ hôn 
   [E]                  [F#] 
1 lần cuối, đôi tim rung lên, như ngày bắt đầu 
 

      
*tương tự* 
     
0 giờ đêm 
               
con đường ngỡ ngư 1 người say 
           
giá như đc gần bên êm 


[B]                [G#m] 
ohhhhh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
[B]          [G#m]       
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
  [E]              [F#]        
còn mãi khi trở lại là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
 

[B]          [G#m]       
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
   [E]          
cùng lằng nghe từng nhịp 
       [F#]        
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
 

     
0 giờ đêm 
             
anh còn thiếu em 1 nụ hôn 
                
1 lời hứa sẽ có lúc anh trả lại 
 

     
0 giờ đêm 
                
1 người ngắm theo ngàn tầng mây 
                    
biết đâu ngày tháng sẽ dài tựa mây bay 
 

                  
ohhhhh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
                   
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                
là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
 

                   
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
             
cùng lằng nghe từng nhịp 
                
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
 

                
oh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
           
em đã khóc cạn 1 đêm 
 

                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                
là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
             
cùng lằng nghe từng nhịp 
                
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                                                  
còn mãiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii 
        
u ùhhhhhhhhhhhh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kí ức vẹn nguyên

				            [B]          [G#m]        
0 giờ đêm, hai người đứng,chia 1 nụ hôn 
   [E]                  [F#] 
1 lần cuối, đôi tim rung lên, như ngày bắt đầu 
 

      
*tương tự* 
     
0 giờ đêm 
               
con đường ngỡ ngư 1 người say 
           
giá như đc gần bên êm 


[B]                [G#m] 
ohhhhh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
[B]          [G#m]       
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
  [E]              [F#]        
còn mãi khi trở lại là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
 

[B]          [G#m]       
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
   [E]          
cùng lằng nghe từng nhịp 
       [F#]        
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
 

     
0 giờ đêm 
             
anh còn thiếu em 1 nụ hôn 
                
1 lời hứa sẽ có lúc anh trả lại 
 

     
0 giờ đêm 
                
1 người ngắm theo ngàn tầng mây 
                    
biết đâu ngày tháng sẽ dài tựa mây bay 
 

                  
ohhhhh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
                   
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                
là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
 

                   
xa em như xa 1 miền ký ức vẹn nguyên 
             
cùng lằng nghe từng nhịp 
                
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
 

                
oh tôi muốn tan vào vòng tay ấy 
           
em đã khóc cạn 1 đêm 
 

                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                
là ngày hạnh phúc như ngày xưa 
                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
             
cùng lằng nghe từng nhịp 
                
điệu nhạc rực rỡ khi bình minh 
                   
xa em như xa 1 miền kí ức vẹn nguyên 
          
còn mãi khi trở lại 
                                                  
còn mãiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii 
        
u ùhhhhhhhhhhhh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com