1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kìa con bướm vàng (Are you sleeping - Frère Jacques)

Cuộn trang

Tất cả version --- Kìa [G] con bướm [C] vàng Kìa [G] con bướm [C] vàng Xòe đôi [G] cánh [C] xòe đôi [G] cánh Tung cánh bay năm [C] ba vòng [G] Tung cánh bay năm [C] ba vòng Em ngồi xem, em ngồi [C] xem Good-[G] bye teach-[C] er Good-[G] bye teach-[C] er See you [G] again, [C] see you [G] again I see you to-[C] morrrow [G] I see you to-[C] morrow Bye goodbye, bye good [C] bye Bình [G] minh đến [C] rồi Bình [G] minh đến [C] rồi Dậy đi [G] thôi, [C] dậy đi [G] thôi Chuông sớm mai vang [C] vang trời [G] Chuông sớm mai vang [C] vang trời Ding dang dong! Ding dang [C] dong Are [G] You Sleep-[C] ing Are [G] You Sleep-[C] ing Brother [G] John, [C] Brother [G] John Morning bells are [C] ringing [G] Morning bells are [C] ringing Ding dang dong! Ding dang [C] dong Nào [G] ta thức [C] dậy Nào [G] ta thức [C] dậy Đừng ngũ [G] trưa, [C] Đừng ngũ [G] trưa Chuông sớm mai vang [C] vang rồi [G] Chuông sớm mai vang [C] vang rồi Ding dang dong! Ding dang [C] dong Frè-[G] re Jac-[C] ques Frè-[G] re Jac-[C] ques Dormez [G] vous? [C] Dormez [G] vous? Sonnez les ma-[C] tines [G] Sonnez les ma-[C] tines Ding Ding Dong, Ding Ding [C] Dong

Video hướng dẫn