highlight chords
Tất cả version ---
Kìa [G] con bướm [C] vàng 
Kìa [G] con bướm [C] vàng 
Xòe đôi [G] cánh [C] xòe đôi [G] cánh 
Tung cánh bay năm [C] ba vòng 
[G] Tung cánh bay năm [C] ba vòng 
Em ngồi xem, em ngồi [C] xem
Good-[G] bye teach-[C] er
Good-[G] bye teach-[C] er
See you [G] again, [C] see you [G] again
I see you to-[C] morrrow
[G] I see you to-[C] morrow
Bye goodbye, bye good [C] bye
Bình [G] minh đến [C] rồi
Bình [G] minh đến [C] rồi
Dậy đi [G] thôi, [C] dậy đi [G] thôi
Chuông sớm mai vang [C] vang trời 
[G] Chuông sớm mai vang [C] vang trời
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Are [G] You Sleep-[C] ing
Are [G] You Sleep-[C] ing
Brother [G] John, [C] Brother [G] John
Morning bells are [C] ringing
[G] Morning bells are [C] ringing
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Nào [G] ta thức [C] dậy
Nào [G] ta thức [C] dậy
Đừng ngũ [G] trưa, [C] Đừng ngũ [G] trưa
Chuông sớm mai vang [C] vang rồi 
[G] Chuông sớm mai vang [C] vang rồi
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Frè-[G] re Jac-[C] ques
Frè-[G] re Jac-[C] ques 
Dormez [G] vous? [C] Dormez [G] vous?
Sonnez les ma-[C] tines
[G] Sonnez les ma-[C] tines
Ding Ding Dong, Ding Ding [C] Dong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kìa con bướm vàng (Are you sleeping - Frère Jacques)

Nhạc Ngoại
Tất cả version ---
Kìa [G] con bướm [C] vàng 
Kìa [G] con bướm [C] vàng 
Xòe đôi [G] cánh [C] xòe đôi [G] cánh 
Tung cánh bay năm [C] ba vòng 
[G] Tung cánh bay năm [C] ba vòng 
Em ngồi xem, em ngồi [C] xem
Good-[G] bye teach-[C] er
Good-[G] bye teach-[C] er
See you [G] again, [C] see you [G] again
I see you to-[C] morrrow
[G] I see you to-[C] morrow
Bye goodbye, bye good [C] bye
Bình [G] minh đến [C] rồi
Bình [G] minh đến [C] rồi
Dậy đi [G] thôi, [C] dậy đi [G] thôi
Chuông sớm mai vang [C] vang trời 
[G] Chuông sớm mai vang [C] vang trời
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Are [G] You Sleep-[C] ing
Are [G] You Sleep-[C] ing
Brother [G] John, [C] Brother [G] John
Morning bells are [C] ringing
[G] Morning bells are [C] ringing
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Nào [G] ta thức [C] dậy
Nào [G] ta thức [C] dậy
Đừng ngũ [G] trưa, [C] Đừng ngũ [G] trưa
Chuông sớm mai vang [C] vang rồi 
[G] Chuông sớm mai vang [C] vang rồi
Ding dang dong! Ding dang [C] dong
Frè-[G] re Jac-[C] ques
Frè-[G] re Jac-[C] ques 
Dormez [G] vous? [C] Dormez [G] vous?
Sonnez les ma-[C] tines
[G] Sonnez les ma-[C] tines
Ding Ding Dong, Ding Ding [C] Dong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com