1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp cỏ hoa

Lm. Nguyễn Đức Dũng
Nguồn: thanhcavietnam.net