1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp cỏ hoang

Lm. Văn Chi
Nguồn: thanhcavietnam.net