1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp người nài van

Hoài Bắc
Nguồn: thanhcavietnam.net