1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh chiều

Cuộn trang

1. Chiều lại [Am] chiều nghe vẳng [E7] tiếng, tiếng kinh [Am] buồn Chiều lại [F] chiều nghe vọng [Dm] đến những hồi [Am] chuông Câu kinh buồn chiều lại [F] chiều vang trong [G] lòng nhân dân [C] mình Miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] kinh Đang miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yêu [Dm] thương. [Am] 2. Chiều lại [Am] chiều không còn [E7] nến thắp giáo [Am] đường Chiều lại [F] chiều nghe đại [Dm] bác át hồi [Am] chuông Những kinh buồn chiều lại [F] chiều vang vang [G] đều dưới ánh [C] hồng Ngọn đèn [E7] màu hoả [Am] châu Dân mình nguyện [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yên [Dm] vui. [Am] ĐK: Lời nguyện cầu [A7] ấy gây cho [Dm] nhau niềm [Am] tin Lời nguyện cầu [E7] ấy gây cho [F] nhau tình [E7] yêu Kinh [Am] chiều, kinh [Dm] chiều Ôi những [G] lời như van xin [C] trời và [E7] đời. 3. Lời nguyện [Am] cầu ngay cỏ [E7] lá cũng bùi [Am] ngùi Lời nguyện [F] cầu ngay sỏi [Dm] đá cũng lệ [Am] rơi Xa xa vời lời nguyện [F] cầu vang lên [G] trời đi sâu [C] vào Vào lòng [E7] người và [Am] tôi Ôi lời nguyện [E7] cầu, từ [Am] lâu, xin thương [Dm] nhau. [Am]

Video hướng dẫn