highlight chords
1. Chiều lại [Am] chiều nghe vẳng [E7] tiếng, tiếng kinh [Am] buồn
Chiều lại [F] chiều nghe vọng [Dm] đến những hồi [Am] chuông
Câu kinh buồn chiều lại [F] chiều vang trong [G] lòng nhân dân [C] mình
Miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] kinh
Đang miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yêu [Dm] thương. [Am]
2. Chiều lại [Am] chiều không còn [E7] nến thắp giáo [Am] đường
Chiều lại [F] chiều nghe đại [Dm] bác át hồi [Am] chuông
Những kinh buồn chiều lại [F] chiều vang vang [G] đều dưới ánh [C] hồng
Ngọn đèn [E7] màu hoả [Am] châu
Dân mình nguyện [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yên [Dm] vui. [Am]
ĐK:
Lời nguyện cầu [A7] ấy gây cho [Dm] nhau niềm [Am] tin
Lời nguyện cầu [E7] ấy gây cho [F] nhau tình [E7] yêu
Kinh [Am] chiều, kinh [Dm] chiều
Ôi những [G] lời như van xin [C] trời và [E7] đời.
3. Lời nguyện [Am] cầu ngay cỏ [E7] lá cũng bùi [Am] ngùi
Lời nguyện [F] cầu ngay sỏi [Dm] đá cũng lệ [Am] rơi
Xa xa vời lời nguyện [F] cầu vang lên [G] trời đi sâu [C] vào
Vào lòng [E7] người và [Am] tôi
Ôi lời nguyện [E7] cầu, từ [Am] lâu, xin thương [Dm] nhau. [Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh chiều

Hoàng Thi Thơ
1. Chiều lại [Am] chiều nghe vẳng [E7] tiếng, tiếng kinh [Am] buồn
Chiều lại [F] chiều nghe vọng [Dm] đến những hồi [Am] chuông
Câu kinh buồn chiều lại [F] chiều vang trong [G] lòng nhân dân [C] mình
Miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] kinh
Đang miệt mài [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yêu [Dm] thương. [Am]
2. Chiều lại [Am] chiều không còn [E7] nến thắp giáo [Am] đường
Chiều lại [F] chiều nghe đại [Dm] bác át hồi [Am] chuông
Những kinh buồn chiều lại [F] chiều vang vang [G] đều dưới ánh [C] hồng
Ngọn đèn [E7] màu hoả [Am] châu
Dân mình nguyện [E7] cầu, cầu [Am] xin, xin yên [Dm] vui. [Am]
ĐK:
Lời nguyện cầu [A7] ấy gây cho [Dm] nhau niềm [Am] tin
Lời nguyện cầu [E7] ấy gây cho [F] nhau tình [E7] yêu
Kinh [Am] chiều, kinh [Dm] chiều
Ôi những [G] lời như van xin [C] trời và [E7] đời.
3. Lời nguyện [Am] cầu ngay cỏ [E7] lá cũng bùi [Am] ngùi
Lời nguyện [F] cầu ngay sỏi [Dm] đá cũng lệ [Am] rơi
Xa xa vời lời nguyện [F] cầu vang lên [G] trời đi sâu [C] vào
Vào lòng [E7] người và [Am] tôi
Ôi lời nguyện [E7] cầu, từ [Am] lâu, xin thương [Dm] nhau. [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com