1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh dâng cha mẹ

Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net