1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kính tiến dâng Cha (Âm hưởng nhạc dân tộc)

Hải Ánh
Nguồn: thanhcavietnam.net