highlight chords
				                
(Zayn) 
        [E]             [A]  
Oh I just wanna take you anywhere that you like 
     [C#m]       [B]   
We can go out any day any night 
     [E]          [A]     
Baby I"ll take you there take you there 
     [C#m]         [B] 
Baby I"ll take you there, there 
 

    
(Harry) 
          [E]               [A] 
Oh tell me tell me tell me how to turn your love on 
      [C#m]          [B]  
You can get get anything that you want 
     [E]            [A] 
Baby just shout it out shout it out 
     [C#m]       [B] 
Baby just shout it out 
 

    

    [E]  
And if you 
      [A] 
You want me to 
      [C#m]    
Lets make a move, yeah 
                [E]   
So tell me girl if everytime we touch 
          [A]   
You get this kinda rush. 
      [C#m]        [B]      
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

          [E]       
If you don"t wanna take this slow 
         [A]      
If you just wanna take me home 
      [C#m]        [B]      
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          [E] 
And let me kiss you 
 

    
(Zayn) 
                         
Oh baby, baby don"t you know you got what I need 
                      
Lookin" so good from your head to your feet 
                
C"mon come over here over here 
             
C"mon come over here yeah 
 

    
(Niall) 
                         
Oh I just wanna show you off to all of my friends 
                        
Makin" them drool down their chiney chin chins 
                  
Baby be mine tonight, mine tonight 
             
Baby be mine tonight yeah 
 

      
And if you 
        
You want me too 
            
Lets make a move, yeah 
                   
So tell me girl if everytime we touch 
             
You get this kinda rush. 
                     
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

                 
If you don"t wanna take this slow 
                
If you just wanna take me home 
                     
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          
And let me kiss you 
 

[E]         
(Let me kiss you) 
 

         
(Let me kiss you) 
[C#m]        
(Let me kiss you) 
 

         
(Let me kiss you) 
 

    [E]          
C"mon, na na nananana na na 
           
na na nananana na na 
[C#m]         
na na nananana na na 
           
na na nananana na na 
 

                   
So tell me girl if everytime we touch 
             
You get this kinda rush. 
                     
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

                 
If you don"t wanna take this slow 
                
If you just wanna take me home 
                     
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          
And let me kiss you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiss me - One Direction

				                
(Zayn) 
        [E]             [A]  
Oh I just wanna take you anywhere that you like 
     [C#m]       [B]   
We can go out any day any night 
     [E]          [A]     
Baby I"ll take you there take you there 
     [C#m]         [B] 
Baby I"ll take you there, there 
 

    
(Harry) 
          [E]               [A] 
Oh tell me tell me tell me how to turn your love on 
      [C#m]          [B]  
You can get get anything that you want 
     [E]            [A] 
Baby just shout it out shout it out 
     [C#m]       [B] 
Baby just shout it out 
 

    

    [E]  
And if you 
      [A] 
You want me to 
      [C#m]    
Lets make a move, yeah 
                [E]   
So tell me girl if everytime we touch 
          [A]   
You get this kinda rush. 
      [C#m]        [B]      
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

          [E]       
If you don"t wanna take this slow 
         [A]      
If you just wanna take me home 
      [C#m]        [B]      
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          [E] 
And let me kiss you 
 

    
(Zayn) 
                         
Oh baby, baby don"t you know you got what I need 
                      
Lookin" so good from your head to your feet 
                
C"mon come over here over here 
             
C"mon come over here yeah 
 

    
(Niall) 
                         
Oh I just wanna show you off to all of my friends 
                        
Makin" them drool down their chiney chin chins 
                  
Baby be mine tonight, mine tonight 
             
Baby be mine tonight yeah 
 

      
And if you 
        
You want me too 
            
Lets make a move, yeah 
                   
So tell me girl if everytime we touch 
             
You get this kinda rush. 
                     
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

                 
If you don"t wanna take this slow 
                
If you just wanna take me home 
                     
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          
And let me kiss you 
 

[E]         
(Let me kiss you) 
 

         
(Let me kiss you) 
[C#m]        
(Let me kiss you) 
 

         
(Let me kiss you) 
 

    [E]          
C"mon, na na nananana na na 
           
na na nananana na na 
[C#m]         
na na nananana na na 
           
na na nananana na na 
 

                   
So tell me girl if everytime we touch 
             
You get this kinda rush. 
                     
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah 
 

                 
If you don"t wanna take this slow 
                
If you just wanna take me home 
                     
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah 
          
And let me kiss you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com