highlight chords
				                                
Intro:(G D C)4x 
  [G]     [D]       [Am]    
Mama take this badge from me . 
 [G]      [D]    [C]       
I can"t use it anymore . 
  [G]      [D]        [Am]          
It"s getting dark too dark to see . 
   [G]         [D]         [C] 
Feels like I"m knockin" on heavens"s door . 
   [G]        [D]        [C] 
Knock , knock, knockin" on heaven"s door . 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                     
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
     
(G D C)4x 
     
Tương tự 
  [G]             
Mama put my guns in the ground 
    [G]          
I can"t shoot them anymore 
   [G]               
That cold back cloud is comin" down 
   [G]                 
Feels like I"m knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                                     
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
   [G]               [C]   [D]     [G] 
Knock , knock, knockin" on heaven"s door .......... . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Knocking on heaven

				                                
Intro:(G D C)4x 
  [G]     [D]       [Am]    
Mama take this badge from me . 
 [G]      [D]    [C]       
I can"t use it anymore . 
  [G]      [D]        [Am]          
It"s getting dark too dark to see . 
   [G]         [D]         [C] 
Feels like I"m knockin" on heavens"s door . 
   [G]        [D]        [C] 
Knock , knock, knockin" on heaven"s door . 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                     
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
     
(G D C)4x 
     
Tương tự 
  [G]             
Mama put my guns in the ground 
    [G]          
I can"t shoot them anymore 
   [G]               
That cold back cloud is comin" down 
   [G]                 
Feels like I"m knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                    
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
                                     
Knock, knock, knockin" on heaven"s door 
   [G]               [C]   [D]     [G] 
Knock , knock, knockin" on heaven"s door .......... . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com