highlight chords
				             [G]      [D]         [Em]        [Bm] 
Màn đêm dần b uông làn hương nhẹ bay một mình nơi đ ây. 
 [C]      [G]       [Am]          [D]   
B ài hát ngày x ưa giờ vẫn còn vang hoà cùng yêu th ương. 
 [G]        [D]       [Em]       [Bm]   
N hìn ngôi trường cũ hàng cây ng ày ấy ngồi cùng hát ca. 
 [C]    [Em]    [Am]        [D]       [G] 
B ạn bè nơ i nào có n hớ đến những giờ phút ngọt ngào . 
 

  [Bm]      [Em]  [Bm]     [Em] 
(D ẫu có muộn phi ền,….d ẫu có cách x a. 
  [Am]       [C]       [D]   
Luô n giữ trong tim lời hát yêu thư ơng.) 


      [G]          [D]   
Bao tháng năm đã cùng niềm hạnh phúc. 
         [Em]           [Bm]  
Phút giây xưa yên bình bên nhau cùng niềm vui. 
     [C]         [Bm]  
Khúc ca này vẫn mãi vang ở đây. 
          [Am]           [D]  
Nhắn với gió cùng mây mang yêu thương về đây. 
 

     [G]          [D]  
Vẫn ước mơ sẽ lại được cùng n hau. 
         [Em]             [Bm]  
Hát lên khúc yêu thương bên ngôi trường ngày xưa. 
     [C]        [Bm]      [Em] 
Hãy quay về nơi ấy dưới bó ng cây năm nào . 
   [C]      [D]      [G] 
Lời h át sẽ luôn ở mãi trong ti m. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ niệm đã xa

				             [G]      [D]         [Em]        [Bm] 
Màn đêm dần b uông làn hương nhẹ bay một mình nơi đ ây. 
 [C]      [G]       [Am]          [D]   
B ài hát ngày x ưa giờ vẫn còn vang hoà cùng yêu th ương. 
 [G]        [D]       [Em]       [Bm]   
N hìn ngôi trường cũ hàng cây ng ày ấy ngồi cùng hát ca. 
 [C]    [Em]    [Am]        [D]       [G] 
B ạn bè nơ i nào có n hớ đến những giờ phút ngọt ngào . 
 

  [Bm]      [Em]  [Bm]     [Em] 
(D ẫu có muộn phi ền,….d ẫu có cách x a. 
  [Am]       [C]       [D]   
Luô n giữ trong tim lời hát yêu thư ơng.) 


      [G]          [D]   
Bao tháng năm đã cùng niềm hạnh phúc. 
         [Em]           [Bm]  
Phút giây xưa yên bình bên nhau cùng niềm vui. 
     [C]         [Bm]  
Khúc ca này vẫn mãi vang ở đây. 
          [Am]           [D]  
Nhắn với gió cùng mây mang yêu thương về đây. 
 

     [G]          [D]  
Vẫn ước mơ sẽ lại được cùng n hau. 
         [Em]             [Bm]  
Hát lên khúc yêu thương bên ngôi trường ngày xưa. 
     [C]        [Bm]      [Em] 
Hãy quay về nơi ấy dưới bó ng cây năm nào . 
   [C]      [D]      [G] 
Lời h át sẽ luôn ở mãi trong ti m. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com