highlight chords
				              [Am]     [Em]  [G]         [C]    
Lờ i thầy năm xưa vẫ n luôn khắc ghi tr ong lòng 
 [Am]     [G]   [Em]        [Am] 
Thời tuổi th ơ ấm êm bên trang sách hồ ng 
                        
Lời thầy chìu mến thiết tha lằng sâu bao điều 
                        
Thầy luôn ước mong sớm mai bao người lớn khôn 
 

 

      [F]     [G]         [Am]   
Lời thầy lu ôn nhắc nế u ta sống trong cu ộc đời 
                          
Thì phải mơ ước nhưng hãy ước mơ bao điều giản đơn 
                        
Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều 
                        
Nhiều khi cao vút nhưng có khi chỉ là ước mơ. 
                        
Lời thầy luôn nhắc nếu ta sống trong cuộc đời 
                          
Thì phải mơ ước nhưng hãy ước mơ bao điều giản đơn 
                        
Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều 
                       
Nhiều khi cao vút nhưng có khi chỉ là ước mơ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ký ức lời thầy

				              [Am]     [Em]  [G]         [C]    
Lờ i thầy năm xưa vẫ n luôn khắc ghi tr ong lòng 
 [Am]     [G]   [Em]        [Am] 
Thời tuổi th ơ ấm êm bên trang sách hồ ng 
                        
Lời thầy chìu mến thiết tha lằng sâu bao điều 
                        
Thầy luôn ước mong sớm mai bao người lớn khôn 
 

 

      [F]     [G]         [Am]   
Lời thầy lu ôn nhắc nế u ta sống trong cu ộc đời 
                          
Thì phải mơ ước nhưng hãy ước mơ bao điều giản đơn 
                        
Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều 
                        
Nhiều khi cao vút nhưng có khi chỉ là ước mơ. 
                        
Lời thầy luôn nhắc nếu ta sống trong cuộc đời 
                          
Thì phải mơ ước nhưng hãy ước mơ bao điều giản đơn 
                        
Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều 
                       
Nhiều khi cao vút nhưng có khi chỉ là ước mơ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com