1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ký ức một tình yêu

Cuộn trang

[Em] [D] [C] [G] N gồi một mình chỉ có anh tại căn phòng không tiến g nói [Em] [D] [Em] Nhớ những ng ày anh có e m ôm trong vòng tay. [C] [D] [Em] [G] Ngỡ như là đang có em niềm ti n chợt em đánh mất [C] [D] [Em] Cố xoa d ịu đi nỗi đ au cho em được vui. [G] [C] [D] [D] Chợt nghĩ lại những p hút giây đã bê n em từ kh i ấy [C] [B7] [B7] [G] Nhớ ngày n ào khóc trên va i anh giờ đâ y chỉ là quá khứ. [G] [C] [D] Và đâu hay anh luôn thứ c suốt đêm nhớ em nhưng lòng [G] không nói [C] [D] [Em] Cố đi t ìm những giấc mơ riêng anh và em. [G] [D] [Em] [G] L ại một lần nữa ch ính em đùa v ui tình yêu đã có, [C] [D] [G] Dấn thân v ào bao nỗi đau xung quanh tìn h yêu. [C] [D] [Em] [G] Và để bây g iờ ôm n ỗi đau mình anh ngồi trong tiến g khóc, [C] [D] [Em] Cứ như vậy anh mất e m thành sao ?

Video hướng dẫn