highlight chords
[Em] Đất nước bốn ngàn năm ôi tự [Am] hào biết [Em] mấy
Hạnh phúc trong tay [D] ta đang nở [C] hoa kết [B7] trái
Còn gì đẹp [E] hơn ! còn gì đẹp [Abm] hơn lá cờ [C#m] đỏ búa [F#m] liềm
Đảng ta [B7] đó hân [F#m] hoan một niềm [B7] tin
[E] Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh
Thắm máu [F#] đào cờ Đảng hồng tươi sắc [Ebm] thắm máu hy [B7] sinh
Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu
Cờ [F#] Đảng gọi ta đi [B7] tới đắp xây nước non đẹp [E] tươi
Bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh
Dưới bóng [F#] cờ lòng tràn niềm tin chân [Ebm] lý sáng trong [B7] tim. 
Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu
Trọn [F#] đời lòng ta gắn [B7] bó sắc son bước theo bóng [E] cờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá cờ Đảng

Văn An
[Em] Đất nước bốn ngàn năm ôi tự [Am] hào biết [Em] mấy
Hạnh phúc trong tay [D] ta đang nở [C] hoa kết [B7] trái
Còn gì đẹp [E] hơn ! còn gì đẹp [Abm] hơn lá cờ [C#m] đỏ búa [F#m] liềm
Đảng ta [B7] đó hân [F#m] hoan một niềm [B7] tin
[E] Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh
Thắm máu [F#] đào cờ Đảng hồng tươi sắc [Ebm] thắm máu hy [B7] sinh
Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu
Cờ [F#] Đảng gọi ta đi [B7] tới đắp xây nước non đẹp [E] tươi
Bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh
Dưới bóng [F#] cờ lòng tràn niềm tin chân [Ebm] lý sáng trong [B7] tim. 
Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu
Trọn [F#] đời lòng ta gắn [B7] bó sắc son bước theo bóng [E] cờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com