1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá cờ Đảng

Cuộn trang

[Em] Đất nước bốn ngàn năm ôi tự [Am] hào biết [Em] mấy Hạnh phúc trong tay [D] ta đang nở [C] hoa kết [B7] trái Còn gì đẹp [E] hơn ! còn gì đẹp [Abm] hơn lá cờ [C#m] đỏ búa [F#m] liềm Đảng ta [B7] đó hân [F#m] hoan một niềm [B7] tin [E] Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh Thắm máu [F#] đào cờ Đảng hồng tươi sắc [Ebm] thắm máu hy [B7] sinh Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu Cờ [F#] Đảng gọi ta đi [B7] tới đắp xây nước non đẹp [E] tươi Bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng [A] roi đường đấu tranh Dưới bóng [F#] cờ lòng tràn niềm tin chân [Ebm] lý sáng trong [B7] tim. Với dân giữ vẹn [E] chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin [B7] yêu Trọn [F#] đời lòng ta gắn [B7] bó sắc son bước theo bóng [E] cờ

Video hướng dẫn