1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Là người phụ nữ anh yêu

Cuộn trang

[D] [A] [Bm] [F#] [G] [Bm] Bi ết em vẫn trẻ trung , một chút duy ên dáng yêu kiều, tự ti n cho em những trang [Bm] [F#] phục hợp phong cá ch. [D] [A] [Bm] [F#] Tro ng cuộc sống năng động, cầ n lắm h ạnh phúc gia đình. [G] [D] [D] [F] Vì trờ i cho em biết em là người phụ nữ của anh. [Bm] [G] [A] [D] [Bm] E m sợ anh thấy em già nua, thế nhưng nếu em được yêu và y êu. [Em] [F#] Tình yêu thư ơng nhạt phai nếp nhă n. [Bm] [G] [A] [D] [Bm] Thoa nhẹ thêm chút son lên làn môi, đ ể anh ngắm em nhi ều hơn. [Em] [F#] Phụ nữ làm đẹp cho tình yêu tái sinh. [Bm] Là người phụ nữ anh yêu …...

Video hướng dẫn