highlight chords
				              [D]         [A]       [Bm]           [F#]   [G]      [Bm] 
Bi ết em vẫn trẻ trung , một chút duy ên dáng yêu kiều, tự ti n cho em những trang 
         [Bm] [F#] 
phục hợp phong cá ch. 
  [D]             [A]   [Bm]         [F#] 
Tro ng cuộc sống năng động, cầ n lắm h ạnh phúc gia đình. 
    [G]         [D]      [D]     [F] 
Vì trờ i cho em biết em là người phụ nữ của anh. 
 [Bm]       [G]      [A]         [D]    [Bm] 
E m sợ anh thấy em già nua, thế nhưng nếu em được yêu và y êu. 
       [Em]          [F#] 
Tình yêu thư ơng nhạt phai nếp nhă n. 
 [Bm]            [G]     [A]        [D]    [Bm] 
Thoa nhẹ thêm chút son lên làn môi, đ ể anh ngắm em nhi ều hơn. 
        [Em]           [F#]
Phụ nữ làm đẹp cho tình yêu tái sinh. 
            [Bm]  
Là người phụ nữ anh yêu …... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Là người phụ nữ anh yêu

				              [D]         [A]       [Bm]           [F#]   [G]      [Bm] 
Bi ết em vẫn trẻ trung , một chút duy ên dáng yêu kiều, tự ti n cho em những trang 
         [Bm] [F#] 
phục hợp phong cá ch. 
  [D]             [A]   [Bm]         [F#] 
Tro ng cuộc sống năng động, cầ n lắm h ạnh phúc gia đình. 
    [G]         [D]      [D]     [F] 
Vì trờ i cho em biết em là người phụ nữ của anh. 
 [Bm]       [G]      [A]         [D]    [Bm] 
E m sợ anh thấy em già nua, thế nhưng nếu em được yêu và y êu. 
       [Em]          [F#] 
Tình yêu thư ơng nhạt phai nếp nhă n. 
 [Bm]            [G]     [A]        [D]    [Bm] 
Thoa nhẹ thêm chút son lên làn môi, đ ể anh ngắm em nhi ều hơn. 
        [Em]           [F#]
Phụ nữ làm đẹp cho tình yêu tái sinh. 
            [Bm]  
Là người phụ nữ anh yêu …... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com