1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá rụng bên song

Cuộn trang

1. Hôm nao nhìn lá [Em] úa rụng lác đác bên [Am] song Mây trôi về viễn [B7] xứ gợi tiếc nhớ bâng [Em] khuâng Thương ai ngoài sương gió vì đất nước quê [D] hương Ra đi chốn sa [B7] trường vui kiếp phong sương Thương ai ngoài sương [Em] gió đời lính chiến gian [Am] lao Đêm đêm nhìn tay [B7] súng lòng nghĩ đến mai [Em] sau Thương ai vì sông núi mà khoác lấy chinh [D] y Thương ai mãi thương [Em] ai [Am][Em] ĐK: Thương [Em] ai đã thương ai [Am] rồi Dù tháng năm dần [Em] trôi dù lá hoa tàn [Am] phai Lòng vẫn nhớ thương [B7] ai Thương ai mãi mãi thương [Em] ai Như gió vẫn thương [Em] trăng Như bướm vẫn thương [Am] hoa Thương ai vẫn thương ai [B7] hoài 2. Thương ai lòng mong [Em] ước sống cũ yên [Am] vui Mênh mang tình non [B7] nước dường lối cũ trăng [Em] soi Qua sông tràn khắp lối đẹp tình thắm lên [D] môi Thương ai vẫn thương [B7] hoài muôn kiếp không phai. Anh đi về nơi [Em] ấy tìm những phút vui [Am] xưa Trông nhau mà không [B7] nói lòng hết thấy bơ [Em] vơ Anh đi về nơi ấy ìm hình bóng em [D] thơ Thương ai mãi thương [Em] ai [Am][Em]

Video hướng dẫn