highlight chords
				                     [Dm]  
Elle sort de son lit, 
 

[Bb]          
tellement sûre d"elle 
 

 

 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 


[Dm]     [Dm]  
Tellement jo lie, 
 

[Bb]         
elle m"ensorcelle, 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

[Dm]      
Extralucide, 
 

[Bb]       
la lune est sur 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

 

 

[Dm]        
Tu n"es pas saoul 
 

[Bb]        
Paris est sous... 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

 

 

[Dm]         
Je ne sais, ne sais 
 

[Bb]          
ne sais pas pourquoi 
 

[F]       [A] 
c"est comme ça , 
 

      [Dm]  
la Seine et moi. 
 

[Dm]          
Je ne sais, ne sais, 
 

[Bb]          
ne sais pas pourquoi, 
 

[F]        [A]  
on s"aime comme ça, 
 

      [Dm]  
la Seine et moi. 
 

 

 

        
Extra-Lucille, 
 

        
quand tu es sur 
 

               
la scène, la scène, la scène. 
 

       
Extravagante, 
 

           
quand l"ange est sur 
 

               
la scène, la scène, la scène. 
 

 

 

           
Je ne sais, ne sais, 
 

           
ne sais pas pourquoi 
 

        
c"est comme ça, 
 

        
la Seine et moi 
 

           
Je ne sais, ne sais, 
 

           
ne sais pas pourquoi 
 

          
on s"aime comme ça, 
 

         
la Seine et moi. 
 

 

 

[D]          
Sur le Pont-des[A]rts 
 

[G]        
mon cœur vacille 
 

[C]       
entre les eaux 
 

[D]        
l"air est si bon 
 

[D]       
Cet air si pur 
 

[G]       
je le respire 
 

[C]          [A]      
Nos reflets perchés sur ce pont. 
 

 

 

        
ta ta ra ta ra 
 

        
ta ta ra ta ra 
 

        
C"est comme ça, 
 

         
la Seine et moi. 
 

 

 

        
bớ lah lah blah 
 

        
bớ lah lah blah 
 

          
On s"aime comme ça 
 

        
la Seine et moi 
 

          
On s"aime comme ça 
 

        
la seine et moi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

La Seine

				                     [Dm]  
Elle sort de son lit, 
 

[Bb]          
tellement sûre d"elle 
 

 

 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 


[Dm]     [Dm]  
Tellement jo lie, 
 

[Bb]         
elle m"ensorcelle, 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

[Dm]      
Extralucide, 
 

[Bb]       
la lune est sur 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

 

 

[Dm]        
Tu n"es pas saoul 
 

[Bb]        
Paris est sous... 
 

[F]     [A]     [Dm]    
la Seine, la Seine, la Seine. 
 

 

 

[Dm]         
Je ne sais, ne sais 
 

[Bb]          
ne sais pas pourquoi 
 

[F]       [A] 
c"est comme ça , 
 

      [Dm]  
la Seine et moi. 
 

[Dm]          
Je ne sais, ne sais, 
 

[Bb]          
ne sais pas pourquoi, 
 

[F]        [A]  
on s"aime comme ça, 
 

      [Dm]  
la Seine et moi. 
 

 

 

        
Extra-Lucille, 
 

        
quand tu es sur 
 

               
la scène, la scène, la scène. 
 

       
Extravagante, 
 

           
quand l"ange est sur 
 

               
la scène, la scène, la scène. 
 

 

 

           
Je ne sais, ne sais, 
 

           
ne sais pas pourquoi 
 

        
c"est comme ça, 
 

        
la Seine et moi 
 

           
Je ne sais, ne sais, 
 

           
ne sais pas pourquoi 
 

          
on s"aime comme ça, 
 

         
la Seine et moi. 
 

 

 

[D]          
Sur le Pont-des[A]rts 
 

[G]        
mon cœur vacille 
 

[C]       
entre les eaux 
 

[D]        
l"air est si bon 
 

[D]       
Cet air si pur 
 

[G]       
je le respire 
 

[C]          [A]      
Nos reflets perchés sur ce pont. 
 

 

 

        
ta ta ra ta ra 
 

        
ta ta ra ta ra 
 

        
C"est comme ça, 
 

         
la Seine et moi. 
 

 

 

        
bớ lah lah blah 
 

        
bớ lah lah blah 
 

          
On s"aime comme ça 
 

        
la Seine et moi 
 

          
On s"aime comme ça 
 

        
la seine et moi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com