1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

La Vang

Phạm Vĩnh Sơn - Lời: Trần Văn Hoa
Nguồn: thanhcavietnam.net