highlight chords
				                   
Capo ngăn 1 
          
Chơi vòng hợp âm 
 [Am] [F] [C] [G] 
- - - 
 

            
Một mình tôi lạc bước 
        
Giữa cuộc đời 
     
Về đâu.. 


             
Tìm hoài mà chẳng thấy, 
           
Biết đi đâu, về đâu 
           
Lang thang mình tôi 
        
Đêm nay về đâu 
            
Tôi đi về đâu, về đâu? 
 

        
Bơ vơ mình tôi 
           
Lạc lối trong phù du 
               
Xung quanh chỉ còn bóng tối 
 

     
Chorus: 
             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
             
Một tương lai mù phía xa 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
             
Tìm về đâu ngày đã qua, 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
 

            
Một mình tôi lạc bước 
        
Giữa cuộc đời 
     
Về đâu.. 
 

             
Tìm hoài mà chẳng thấy, 
           
Biết đi đâu, về đâu 
           
Lang thang mình tôi 
        
Đêm nay về đâu 
            
Tôi đi về đâu, về đâu? 
 

        
Bơ vơ mình tôi 
           
Lạc lối trong phù du 
               
Xung quanh chỉ còn bóng tối 
 

     
Chorus: 
             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
              
Một tương lai mù phía xa, 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
            
Tìm về đâu ngày đã qua 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
 

             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
              
Một tương lai mù phía xa, 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
            
Tìm về đâu ngày đã qua 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạc giữa thiên đường (Hotboy nổi loạn OST)

				                   
Capo ngăn 1 
          
Chơi vòng hợp âm 
 [Am] [F] [C] [G] 
- - - 
 

            
Một mình tôi lạc bước 
        
Giữa cuộc đời 
     
Về đâu.. 


             
Tìm hoài mà chẳng thấy, 
           
Biết đi đâu, về đâu 
           
Lang thang mình tôi 
        
Đêm nay về đâu 
            
Tôi đi về đâu, về đâu? 
 

        
Bơ vơ mình tôi 
           
Lạc lối trong phù du 
               
Xung quanh chỉ còn bóng tối 
 

     
Chorus: 
             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
             
Một tương lai mù phía xa 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
             
Tìm về đâu ngày đã qua, 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
 

            
Một mình tôi lạc bước 
        
Giữa cuộc đời 
     
Về đâu.. 
 

             
Tìm hoài mà chẳng thấy, 
           
Biết đi đâu, về đâu 
           
Lang thang mình tôi 
        
Đêm nay về đâu 
            
Tôi đi về đâu, về đâu? 
 

        
Bơ vơ mình tôi 
           
Lạc lối trong phù du 
               
Xung quanh chỉ còn bóng tối 
 

     
Chorus: 
             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
              
Một tương lai mù phía xa, 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
            
Tìm về đâu ngày đã qua 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
 

             
Chỉ đêm thâu còn với tôi 
           
Ước mơ tan thành mây 
              
Một tương lai mù phía xa, 
           
Có cho tôi bình yên? 
            
Lạc về đâu một giấc mơ 
               
Giữa thênh thang trời mây.. 
            
Tìm về đâu ngày đã qua 
           
Vẫn cô đơn lạc bước. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com