1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lại đây người yêu

Cuộn trang

1. Lại đây người [Em] yêu lại đây người [C] yêu Lại gần đây [D] nhé anh yêu của [G] em Lại đây người [Am] yêu lại đây cùng [C] em Tìm trong hương [F#7] gấm chờ anh bấy [B7] lâu Lại đây người [Em] yêu lại đây người [C] yêu Lại gần hơ [D] ấm cho em bớt [G] lạnh Lại gần bên [Am] em một lần anh [C] nhé Đời có bao [F#7] lâu sao đành cách [B7] xa ĐK: Em đang cần [Em] anh em đang cần [C] anh Cần anh [D] lấp đầy đêm trắng [G] mắt cay Đời em cần [Am] anh đời em cần [C] anh Cần anh ôm [F#7] ấp ve vuốt chắt [B7] chiu Cần có anh [Em] mãi mãi mãi nghe [C] anh Cần anh [D] xoá nhoà thuơng tích [G] xót xa Lại đây người yêu hãy say cùng [Am] em Một đời em [C] hứa em [B7] là riêng [Em] anh. 2. Lại đây người [Em] yêu lại đây người [C] yêu Lại gần đây [D] nhé anh yêu của [G] em Lại đây người [Am] yêu lại đây cùng [C] em Tìm trong hương [F#7] gấm chờ anh bấy [B7] lâu Lại đây người [Em] yêu lại đây người [C] yêu Lại gần hơ [D] ấm cho em bớt [G] lạnh Lại gần bên [Am] em một lần anh [C] nhé Đời có bao [F#7] lâu sao đành xa [B7] nhau * Cuộc đời em [C] xin dành cho anh anh [Bm] dấu yêu [Am] Đến [D] khi bạc [G] đầu Lại gần bên [Am] em đi anh dấu yêu [D] đợi chờ gì anh hỡi [F#7] Đến xum vầy với [B7] em

Video hướng dẫn