highlight chords
				             [G]    [D]     [G]   [D] 
E m nói tì nh yêu là c on tàu 
       [G]    [D] 
Nếu ko có thu yền trưởn g 
       [G]   [D] 
Sẽ lạc giữa đ ại dươn g 
 

 [G]   [D]       [G]   [D] 
A nh nói tình yêu là ch iếc xe 
      [G]    [D] 
Nếu lái ko cẩn thận 
        [G]  [D] 
Em se húc vào t ường 


 [G]    [D]     [C]     [G]    
A nh là ch iếc xe, em muốn là co n đường 
 [G]    [F]   [F]     [G]    
Em là co n tàu a h muốn là đ ại dương 
 

 [G]    [D]         [G]  [D] 
A nh ngồi viết những mẩu giấ y nhỏ 
        [G]   [D] 
Chưa bao giờ e m biết 
       [G]   [G] 
Vì anh chẳng gửi đi 
 [G]    [D]        [G]  [D] 
Em ngồi viết những câu th ơ nhỏ 
        [G]   [D] 
Chưa bao giờ a nh biết 
       [G]     
Vì em chẳng h át lên... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lại một bản tình ca nữa

				             [G]    [D]     [G]   [D] 
E m nói tì nh yêu là c on tàu 
       [G]    [D] 
Nếu ko có thu yền trưởn g 
       [G]   [D] 
Sẽ lạc giữa đ ại dươn g 
 

 [G]   [D]       [G]   [D] 
A nh nói tình yêu là ch iếc xe 
      [G]    [D] 
Nếu lái ko cẩn thận 
        [G]  [D] 
Em se húc vào t ường 


 [G]    [D]     [C]     [G]    
A nh là ch iếc xe, em muốn là co n đường 
 [G]    [F]   [F]     [G]    
Em là co n tàu a h muốn là đ ại dương 
 

 [G]    [D]         [G]  [D] 
A nh ngồi viết những mẩu giấ y nhỏ 
        [G]   [D] 
Chưa bao giờ e m biết 
       [G]   [G] 
Vì anh chẳng gửi đi 
 [G]    [D]        [G]  [D] 
Em ngồi viết những câu th ơ nhỏ 
        [G]   [D] 
Chưa bao giờ a nh biết 
       [G]     
Vì em chẳng h át lên... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com