1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lại một bản tình ca nữa

Cuộn trang

[G] [D] [G] [D] E m nói tì nh yêu là c on tàu [G] [D] Nếu ko có thu yền trưởn g [G] [D] Sẽ lạc giữa đ ại dươn g [G] [D] [G] [D] A nh nói tình yêu là ch iếc xe [G] [D] Nếu lái ko cẩn thận [G] [D] Em se húc vào t ường [G] [D] [C] [G] A nh là ch iếc xe, em muốn là co n đường [G] [F] [F] [G] Em là co n tàu a h muốn là đ ại dương [G] [D] [G] [D] A nh ngồi viết những mẩu giấ y nhỏ [G] [D] Chưa bao giờ e m biết [G] [G] Vì anh chẳng gửi đi [G] [D] [G] [D] Em ngồi viết những câu th ơ nhỏ [G] [D] Chưa bao giờ a nh biết [G] Vì em chẳng h át lên...

Video hướng dẫn