highlight chords
				                   [C]     [Cm]     [G]  
Làm sao cho t ôi biết lúc nào trăng t àn? 
     [Bbm]    [Fsus4]  [G7] 
Để tôi n ói tiếng yê u dịu dà g 
    [Eb7]       [D7]        [Gsus4]  [G] 
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, chẳ ng nên c âu 
       [C]       [Cm]   [G] 
Làm sao cho tôi biết lúc n ào dễ dà ng 
     [Bbm]    [Fsus4]  [G7] 
Để tôi n ói tiếng yê u khẽ kh àng 
     [Eb7]    [D7]           [Gsus4] [G]  
Dù lời n ói muộn màn g, đã nhiều lần, bối rố i tim tôi 
   [C]        [Cm] 
Một l ời nói thật là k hó! 
      [Am7]        [Bbm]  [F]
Vừa thoáng qua, mỗi khi em m ỉm cườ i 
   [Bb] [Fm]    [Am6/D]   [G] 
Hay mơ m àng tôi ôm mộng dở da ng 
     [C]       [Cm]     [G]          [F7]    
Rồi mùa thu, rồi mùa đô ng, rồi mùa xuân cùng trôi đến c uối trời 
    [Bdim/D]      [D] [G] 
Tôi ch ẳng nói lên thành câu 
         [C]    [Cm]    [G]  
Làm sao cho tôi biết lúc nào đêm t àn? 
     [Bbm]  [Fsus4]   [G7] 
Để tôi nó i tiếng yêu bẽ bà ng. 
     [Eb7]     [D7]          [Gsus4] [G]  
Dù lời nó i muộn màng, đã nhiều lần đốt cháy tim t ôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm sao nói yêu em

				                   [C]     [Cm]     [G]  
Làm sao cho t ôi biết lúc nào trăng t àn? 
     [Bbm]    [Fsus4]  [G7] 
Để tôi n ói tiếng yê u dịu dà g 
    [Eb7]       [D7]        [Gsus4]  [G] 
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, chẳ ng nên c âu 
       [C]       [Cm]   [G] 
Làm sao cho tôi biết lúc n ào dễ dà ng 
     [Bbm]    [Fsus4]  [G7] 
Để tôi n ói tiếng yê u khẽ kh àng 
     [Eb7]    [D7]           [Gsus4] [G]  
Dù lời n ói muộn màn g, đã nhiều lần, bối rố i tim tôi 
   [C]        [Cm] 
Một l ời nói thật là k hó! 
      [Am7]        [Bbm]  [F]
Vừa thoáng qua, mỗi khi em m ỉm cườ i 
   [Bb] [Fm]    [Am6/D]   [G] 
Hay mơ m àng tôi ôm mộng dở da ng 
     [C]       [Cm]     [G]          [F7]    
Rồi mùa thu, rồi mùa đô ng, rồi mùa xuân cùng trôi đến c uối trời 
    [Bdim/D]      [D] [G] 
Tôi ch ẳng nói lên thành câu 
         [C]    [Cm]    [G]  
Làm sao cho tôi biết lúc nào đêm t àn? 
     [Bbm]  [Fsus4]   [G7] 
Để tôi nó i tiếng yêu bẽ bà ng. 
     [Eb7]     [D7]          [Gsus4] [G]  
Dù lời nó i muộn màng, đã nhiều lần đốt cháy tim t ôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com