1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lặng ngắm Mẹ

Lm. Kim Long
Nguồn: thanhcavietnam.net