1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lão cô đơn

Cuộn trang

1. Một [G] khu phố nghèo, một người đàn [C] ông, rất [G] nghèo Ngày [G] qua mỗi ngày, một thân lầm [C] lũi đi về trong tĩnh [G] câm [Em] Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài, căn nhà [D] không tiếng cười tiếng nói [Em] Ba trăm sáu mươi lăm đêm dài, một mình [D] ông, lão già cô đơn. [C] Rồi một hôm lão cô đơn trở về, tay ôm [B] theo một chú chó con [C] Để từ đây, đời thôi hiu quạnh, cho quên [Bb] đi nỗi ác mộng cô [D] đơn. 2. Nay [G] căn gác nghèo, người ta [C] nghe vang những tiếng [G] cười Mỗi [G] khi lão về, nỗi buồn lại [C] vơi tâm tình cùng chó [G] con [Em] Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài, người đạp [D] xe chó chạy lui tới [Em] Ba trăm sáu mươi lăm đêm dài, đôi bạn [D] thân chưa bao giờ xa. [C] Rồi ngày kia, gạt nước mắt một mình, khóc [B] chôn xác người bạn thân [C] Hận làm sao bánh xe kia vô tình, đã cướp [Bb] đi người bạn yêu bốn [D] chân [C] Cuộc đời ơi, sao cay nghiệt, nỡ mang [B] đi chút buồn vui nhỏ nhoi [C] Để một thân còm cõi xế chiều, đã cô [Bb] đơn, nay càng thêm cô [D] đơn.

Video hướng dẫn