1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạy Chúa Thánh Thần (Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net